22.11.2007

American International Group, Inc. (AIG), materská spoločnosť AIG PrivateBank, dnes oznámila, že jej čistý zisk za tretí štvrťrok 2007 dosiahol3,09 miliardy USD, resp. 1,19 USD na rozdelený podiel, v porovnanís 4,22 miliardami USD, resp. 1,61 USD na rozdelený podiel, v treťomštvrťroku roku 2006. Ako bolo oznámené, čistý zisk zahŕňa výsledkyhospodársky účinných hedgovacích opatrení, ktoré nespadajú podhedgovanie podľa FAS 133, vrátane súvisiacich devízových ziskova strát.

Ako vidno nižšie, upravený čistý zisk v treťom štvrťroku2007 dosiahol 3,49 miliardy USD (1,35 USD na rozdelený podiel) v porovnanís 4,02 miliardy (1,53 USD na rozdelený podiel) v treťom štvrťrokuroku 2006.

Čistý zisk za prvých deväť mesiacov roku 2007 bol 11,49 miliardy USD(4,40 USD na rozdelený podiel) v porovnaní s 10,61 miliardami USD(4,04 na rozdelený podiel) za prvých deväť mesiacov roku 2006. Upravenýčistý zisk za prvých deväť mesiacov roku 2007 dosiahol 12,51 miliardy USD(4,79 USD na rozdelený podiel) v porovnaní s 11,55 miliardami USD(4,40 na rozdelený podiel) za prvých deväť mesiacov roku 2006.

K 30. septembru 2007 dosiahli konsolidované aktíva AIG sumu1,072 bilióna USD a vlastné imanie sumu 104,07 miliardy USD. V porovnaníso situáciou z 30. júna 2007 výška vlastného imania mierne klesla,predovšetkým kvôli zníženiu čistého zisku po spätných odkupoch podielova nerealizovaných odpisoch investícií vo výške 2,45 mld USD po zdanení,uvedených v položke iné súhrnné príjmy.

Prezident a hlavný výkonný riaditeľ AIG Martin J. Sullivan o výsledkochza tretí štvrťrok povedal: “V nestálom trhovom prostredí, ktoré mnohofinančných inštitúcií považuje za výzvu, AIG vykazuje upravený čistýzisk vo výške 3,49 miliardy USD v treťom štvrťroku 2007 a zvýšiloúčtovnú hodnotu na podiel na 40,81 USD, opäť potvrdzujúc výhody nášhorôznorodého portfólia globálnych podnikov. Kým hypotéky na nehnuteľnostia podmienky na úverovom trhu v USA mali na naše výsledky negatívny vplyv,naše účinné a dôsledné procesy riadenia rizík pomohli tlak zvládnuť.Naša súvaha vykazuje dosť finančných zdrojov na to, aby sme obstáliv dobe neustálej neistoty a zároveň využili atraktívne možnosti trhuvtedy, keď sa zjavia.

WIOF gratuluje AIG k úspechu!!!

Zdroj: www.morningstar.com