12.06.2012

Ken Goh

Portfolio manažer

CIMB Principal Asset Management Pte. Ltd. Singapore

 

Asijsko-pacifický region nabízí všem investorům, kteří na svoje investice pohlíží z dlouhodobého hlediska, příznivé podmínky. Je to způsobeno faktem, že tento region pojímá více než třetinu světové populace, rychlé urbanizace a rostoucí poptávky.  Fond WSF Asian Pacific Shariah Growth Fund dává investorům příležitost využít výhody dlouhodobého zdravého růstu v asijsko-pacifickém regionu a zároveň investovat v souladu s kritérii islámského práva Shariah.

 

ROSTOUCÍ TRH

Fondy investující v souladu s islámským právem Shariah, u kterých je zakázané investovat do odvětví průmyslu považovaných za spekulativní nebo nespravedlivé, se při nárůstu globálního islámského finančního průmyslu stávají stále populárnější u čím dál většího počtu investorů. Podle odhadů, sektor islámských financí, který dnes dosahuje 1 bilion USD dosahoval růstu 15 – 20 % ročně, přičemž se očekává, že na těchto úrovních zůstane příští desetiletí. Zatímco fondy investující v souladu s islámským právem Shariah dodržují principy Islámu, jejich rostoucí popularita se neomezuje pouze na Muslimy. Odhaduje se, že například v Malajsii více než tři čtvrtina investičních produktů řídících se islámským právem Shariah vlastní nemuslimové, zatímco se investiční centra v ostatních částech světa snaží aktivně přilákat investory do produktů řízených v souladu s islámským právem Shariah. Jak tvrdí někteří investiční manažeři, narůstající přitažlivost těchto produktů pro nemuslimy spočívá v tom, že je považují za etické investiční produkty podobné těm, které podporují čistou energii a globální životní prostředí a po finanční krizi v roce 2008 nabízejí potenciálně méně rizikovou a finančně zodpovědnější alternativu konvenčnějším finančním řešením.

 

INVESTIČNÍ POTENCIÁL

Investiční potenciál asijsko-pacifického regionu je podpořený základními růstovými charakteristikami. Pokračující strukturální transformace, narůstající produktivita a příznivé politické klima bude pokračovat a podpoří zdravý růst v dlouhodobém horizontu. Mezi ostatní působivé klíčové strukturální charakteristiky patří:

 

  • Samotná Čína, Indie a Indonésie tvoří 35 % celosvětové populace s více než 2,8 mld. obyvatel, což působí jako katalyzátor pro silnou ekonomiku v budoucnosti.
  • Urbanizace se zrychluje a s ní i ekonomický růst tahaný rychle narůstajícím počtem lidí se zvýšenou kupní silou. Tato rychlá urbanizace bude též pohánět v následujících letech vyšší výdaje do infrastruktury, podporovat rostoucí požadavky na energii a bude vést k nárůstu nezaměstnanosti a vyššímu životnímu standardu.
  • Čína a Indie jsou městy, kde rychle narůstá poptávka po komoditách.  Naopak Indonésie a Austrálie patří k největším světovým producentům komodit.
  • Regionální ekonomiky opětovně nabývají rovnováhy na pozadí nedávného globálního propadu, jelikož se snaží být méně závislé na exportu
  • Regionální ekonomiky opětovně nabývají rovnováhy v pozadí nedávného globální propadu, jelikož se snaží být méně závislé na exportu, který pohání jejich ekonomiky. Zvyšování příjmu v asijsko-pacifických krajinách znamená, že spotřebitelé budou disponovat většími zdroji a vyšší tendencí utrácet. Například čínský HDP rostl v roce 2011 rychlostí 10 %, zatímco čistý export (export minus import) přispěl k růstu HDP pouze zanedbatelně. Velkou část růstu poháněl dvojciferný nárůst spotřebitelských výdajů.

 

MÍSTNÍ VÝHODA

Fond rovněž profituje z komplexní selekce akcií a procesu řízení portfolia, který využívá znalostí místních profesionálů. Společnost CIMB-Principal, která je investičním manažerem fondu, hraje v Asii významnou úlohu se svými portfolio manažery a analytiky etablovanými v mnoha zemích regionu. Tito specialisté mají rozsáhlé místní vědomosti, které pomáhají identifikovat počáteční změny základních charakteristik a trendů dříve než konkurence, a zvýšit tak výkonnost fondu. Investiční přístup manažera je primárně  zdola nahoru (bottom up). I přesto se vyhodnocují ekonomické ukazatele, základní charakteristiky a politické trendy v každé zemi, aby bylo možné určit relativní atraktivitu každé země na měsíční bázi.

 

VÝHLED

Očekává se nárůst volatility na trzích, protože protichůdné síly budou tlačit akciové trhy výše, stejně jako tahat níže. Zdá se, že se ekonomika USA uzdravuje a že bude pohánět asijské akciové trhy. Lepší ekonomika USA však bohužel znamená, že Federální rezervní systém ubere z akcelerace likviditu. Co se týká Eurozóny, více zemí bude pravděpodobně potřebovat extra financování z EU/Evropské centrální banky (ECB), jelikož mnohé z nich asi nedosáhnou fiskálních cílů. Pravděpodobnost tvrdého přistání ekonomiky Číny je malá, zároveň je však nepravděpodobné, že brzy dosáhne dvojciferného růstu. V tomto nejistém prostředí plánuje manažer fondu směrovat portfolio na růstové a kvalitní akcie, spíše než na cyklické tituly. Bude se i nadále soustřeďovat na selektivní výběr akcií, aby tak překonal výkonnost trhu, jelikož akcie s lepšími/zlepšujícími se ukazateli pravděpodobně povedou trh. Budou se upřednostňovat společnosti se zdravým cash flow/výnosem z dividend, se silným mezinárodním zázemím a dobrou správou a řízením, poněvadž se očekává, že země s lepším výhledem příjmů budou pokračovat v lepších výkonech.

 

INVESTIČNÍ SPRÁVCE

Fond spravuje společnost CIMB-Principal Asset Management, oceněný investiční specialista z Asie, který je součástí CIMB Group, čtvrté největší bankovní skupiny v regionu jihovýchodní Asie. Společnost spravovala aktiva v hodnotě více než 9,1 mld. USD k 31.12.2011. Má regionální integrovaný tým investičních profesionálů v rámci regionu, kteří využívají znalosti lokálních podmínek a přítomnosti v regionu. Takto zabezpečují, že klienti dostanou nejlepší možnou službu. Mezi klíčové přednosti a konkurenční výhody společnosti patří manažerské dovednosti v rámci portfolia Shariah a odborná znalost regionu.

 

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídku na koupi nebo úpis akcií žádneho z pod-fondů World Shariah Funds PCC Ltd (“WSF“) nebo reklamu a propagaci v krajinách, ve kterých jsou pod-fondy WSF registrovány na prodej. Argyll Investment Services Limited a WSF jsou registrovány a mají licenci od Guernsey Financial Services Commission podle zákona o ochraně investorů (Bailiwick of Guernsey) z roku 1987. Registrační číslo společnosti je: 51802. Společnost WSF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Všechny dokumenty potřebné k uskutečnení investice, včetně Dokumentů souvisejících s fondem jsou dostupné a je možné je získat prostřednictvím společnosti Argyll Investment Services Limited nebo ze stránky www.wsffunds.com. Před investováním do jakéhokoli pod-fondu WSF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WSF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a Offering Memorandum a příslušný Doplněk, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WSF vhodnou investicí.