30.04.2012

Ken Goh

Portfolio manažer

CIMB Principal Asset Management Pte. Ltd. Singapore

 

Region jihovýchodní Asie je bohatý na přírodní zdroje, má rostoucí mladou pracovní sílu a regionální trhy s velkou výkonností. Právě proto by ho neměl žádný investor přehlídnout. Fond WIOF South-East Asia Performance Fund nabízí investorům možnosti investovat do akcií a akcií příbuzných cenných papírů společností, které se nacházejí v zemích Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), a využít tak možnosti rostoucích ekonomik a trhů jednoho z nejdynamičtějších ekonomických regionů na světě.

 

NADPRŮMĚRNÁ VÝKONNOST

Fond od svého vzniku neustále zvyšoval svojí výkonnost a minulý rok zaznamenal pozoruhodné zisky ve světle padajících světových trhů a špatné nálady investorů. Zatímco jiné fondy v roce 2011 zápasily s problémy a slabou výkonností, fond WIOF Sout-East Asia Performance Fund zlepšoval svojí pozici a upevnil si vedoucí místo mezi konkurencí. Během roku 2011 překonal index FTSE ASEAN 40, jelikož zaznamenal o 15 % vyšší výkonnost než zmíněný index. S touto výkonností bude zřejmě i nadále pokračovat, jelikož využívá atraktivní základy, které nabízí jedna z nejdynamičtějších ekonomik světa, včetně:

 

  • Odhadované kombinace populace regionu 500 mil. obyvatel a HDP dosahujícího 2 bil. USD.
  • Kombinované tržní kapitalizace 1,9 bil. USD
  • Dobrého zhodnocení podpořeného zdravými výnosy firem
  • Silné a rostoucí domácí poptávky tažené zvětšující se mladou pracovní silou a rostoucí a bohatou střední vrstvou.

 

 

DEFINOVÁN RŮSTEM

Region jihovýchodní Asie definuje jednak ekonomický a jednak fyzický růst. Očekává se, že domácí poptávka bude v růstu pokračovat. Ve stejném čase bude růst i jeho mladá pracovní síla, střední třída a PZI (přímé zahraniční investice – Foreing Direct Investments) do infrastruktury. HDP regionu byl v posledních letech vysoký a předpokládá se, že v tomto roce bude růst vysokým tempem. Odhady růstu HDP pro rok 2012  se ve většině zemí sdružení ASEAN pohybují mezi 4 – 6,5 %.

 

Rozšiřující se města a rostoucí městská populace jsou připraveny na to, být motorem ekonomického rozvoje, jelikož se jihovýchodní Asie rychle urbanizuje. Každý rok migruje do měst 7,7 mil. lidí. Předpokládá se, že Djakarta by se mohla stát do roku 2030 největším městem na světě. Pozitivní demografie (polovina populace regionu má méně než 30 let), spojená s rostou ekonomikou, se promítá do zvětšující se střední vrstvy a prudkého nárůstu výdajů spotřebitelů. Kromě investičního potenciálu v infrastruktuře spojeného s tímto vývojem se očekává, že jiné ekonomické oblasti, jako například finance a spotřebitelský sektor, budou přežívat expanzi a přinesou příležitosti pro investory.  Kromě tohoto rychlého ekonomického a fyzického růstu se region pyšní narůstající se likviditou. Kombinovaná tržní kapitalizace pěti hlavních akciových trhů v jihovýchodní Asii (Thajsko, Indonésie, Filipíny, Malajsie a Singapur) je v současnosti 1,9 bil. USD a odhadované denní objemy prodejů v regionu narostly z 500 mil. USD před 10 lety na současných více než 3 mld. USD.

 

 

NÁRŮST SPOLUPRÁCE

Země, které se nacházejí v regionu, využívají jeho potenciál a ekonomické společenství zemí ASEAN (ASEAN Economic Community – AEC) již přislíbilo v následujících letech nárůst ekonomické spolupráce.

Plány do roku 2015 zahrnují:

  • Vytvoření ekonomického bloku, který bude podporovat volný obchod a investice v celém regionu.
  • Zvýšené investice do turismu.
  • Výroba, zdravotnictví, projekty související se vzděláváním.
  • Větší investice do nemovitostí.

 

Přeshraniční investice neustále rostou. Větší počet občanů Singapuru například investuje do Malajsie, přičemž thajské a malajsijské průmyslové společnosti se přesouvají do Indonésie, aby využili levnější pracovní síly pro větší objem obchodů.

 

MAXIMALIZACE PŘÍLEŽITOSTÍ

Vynikající výkonnost fondu od svého vzniku, i přes jeden z nejhorších ekonomických poklesů v historii, podtrhuje kvalitu managementu. Ocenění investiční specialisti z asijské společnosti CIMB-Principal Asset Management, která řídí fond, využívají komplexní proces výběru akcií a investicí k vytvoření optimálního portfolia fondu. Jelikož fond investuje pomocí podrobného zkoumání globálních trendů, regionálních témat a kvantitativních kontrol, stejně jako výzkumu prostřednictvím analýzy odvětví a průzkumu společností, svoje portfolio sestavuje výběrem akcií systémem zdola nahoru. Strategie shora dolů se spíše používá k určení portfolia beta/alokace země. Poté následuje sledování aktivního portfolia s ohledem na přidělení výkonnosti a měření rizika. Právě tímto přístupem investiční společnost sklízí úspěchy ve výkonnosti.

 

VÝHLED

Regionální trhy prokazovaly dobrou výkonnost a nechyběly při celosvětovém zotavení na začátku roku. Jasné rozhodnutí ohledně řeckých dluhových problémů (přinejmenším prozatím) též pomohlo udržet pozitivní náladu investorů. Pokračující dobré ekonomické údaje týkající se USA zaručují, že mnohé trhy budou pokračovat v růstu. Zotavení se spíše zakládalo na likviditě, než na fundamentálních základech ekonomiky. Faktory, jakými jsou globální makroekonomické údaje a ekonomické perspektivy, nejsou dostatečným důvodem pro růst, čehož si investoři brzy všimnou. Trhy zemí ASEAN se už posunuli z fáze, která byla poháněna ekonomickým cyklem do fáze fundamentálního růstu, když investoři po nedávném silném nárůstu přezkoumali svoje akcie jako součást „kontroly vůči realitě“. Výběr akcií bude v nejbližších měsících klíčem ke zlepšení výkonu fondu, protože se investoři spoléhají na společnosti, které jsou schopné podávat dobrý výkon v náročném makroekonomickém prostředí s přetrvávajícími inflačními obavami.

INVESTIČNÍ MANAŽER

Fond řídí společnost CIMB-Principal Asset Management, oceněný investiční specialista z Asie, který je součástí CIMB Group, čtvrté největší bankovní skupiny v regionu jihovýchodní Asie. K 31. prosinci 2011 spravovala společnost aktiva v hodnotě více než 9,3 mld. USD (28,3 mld. RM). Má komplexní tým 56 investičních profesionálů v rámci regionu, kteří využívají znalosti místních podmínek a přítomnosti v regionu, čímž zajišťují, že klientům jsou poskytnuty nejlepší možné služby.

 

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídkou na koupi nebo úpis akcií. World Investment Opportunities Funds („WIOF“) je registrována v oficiálním seznamu společností pro kolektivní investování jako otevřená investiční společnost dle části I lucemburského zákona z 20.12.2002 o společnostech kolektivního investování. WIOF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Prospekt WIOF je možné získat prostřednictvím stránky www.1cornhill.com. Před investováním do WIOF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WIOF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a prospekt, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WIOF vhodnou investicí.