27.06.2007

EXKLUZÍVNE INTERVIEW S: SERGEJS MEDVEDEVS – PAREX ASSET MANAGEMENT, Prvývice prezident

Povedzte mi o Parex Asset Management Parex Asset Management bol založenýv roku 2001, ako dcérska spoločnosť Parex Banky, najväčšej anajrýchlejšie rastúcej banky v Baltickom regióne. Sme najväčšíinvestiční manažéri v regióne s bohatými skúsenosťami na globálnychfinančných trhoch a s osobitnou znalosťou a expertízou v krajinach CIS(Spoločenstvo nezávislých štátov) a východoeuropskom investičnomsektore.

Kedy bola Parex Banka založená? Parex Banka je najstaršou bankouv oblasti, vznikla pred pätnástimi rokmi, keď starý komunistický režimustúpil voľnému obchodu a kapitalizmu. Je to súkromná banka, ktorá odzaloženia vykazuje trvalý zisk a početné ocenenia a vyznamenania v sektoreza jej neustály vynikajúci a vysoký výkon.

Ako dlho pracujete v Parex Asset Management? Toto je môj desiaty rok a mojapozícia je viac strategická v rámci spoločnosti, hoci všetci pracujemeako tím.

Aký je štýl správy Parex – u, závisí od typu riadenýchinvestícií, napr. radšej dlhopisné ako akciové fondy? Sme jednoznačneaktívni investori, zameriavame sa na absolútny výnos, kde nezáleži na tomči rozprávame o dlhopisných, alebo akciových fondoch. Používame „bottomup“ postup, ktorý je dôležitý najmä na trhoch s energiami –zameriavame sa na celkový prieskum sektoru, alebo produkciu spoločnosti,ktorú hľadáme pre investovanie, ale našou hlavnou pohonnou jednotkou je„s riskom sú možnosti väčšie, tak ak nie ste dosť aktívny, nebudetevýnosny…“

Aká bola vaša činnosť predtým ako ste začali pracovať pre Parex? Vždysom sa zaujímal o peniaze – pred zamestnaním v Parex – e som niekoľkorokov pracoval pre ropnú spoločnosť na finančnom oddelení. Ale vždy sompovažoval za výbornú kombináciu obchod a financie.

Ktoré WIOF fondy riadite? Spravujeme štyri z WIOF fondov: BalticOpportunities Fund, Russian Opportunities Fund, CIS Bond Fund a Central AsiaOpportunities Fund – tieto posledné dva boli len spustené, takže je práveveľmi zaujímavá doba.

Aké výkony dosahovali fondy doteraz? A aké sú ich výhliadky? Obaexistujúce fondy sú pre inštitucionálnych klientov a darí sa im mimoriadnedobre – naše čísla ukazujú ročný výnos 57% v prípade BalticOpportunities Fund pri 10% volatilite, zatiaľ čo fond Russian OpportunitiesFund dosiahol výnos 53% pri volatilite 23%. Každý z fondov má aktívav hodnote 7 milliónov eur (BOF) a 4,5 millióna eur (ROF). A tentopozitívny trend sa javí ako pokračujúci.

Čo predpovedáte? Aké budú výnosy za šesť mesiacov? Je vždy neľahképredpovedať presne, napriek tomu práve teraz Kazachstan je veľmi„horúci“! Má najrýchlejší rast ekonomiky v regióne s obrovskýminevyužitými investičnými možnosťami v rámci celého regiónu – je tostarý hraničný trh s veľmi rýchlym rastom a vysokou expenaziouspoločností. Prví investori na tomto trhu budu ťažiť z vynikajúcehorastového potenciálu. Všetky stredoázijske krajiny sú dosť rozdielne,niektoré dosť politicky nestabilné, preto to vyššie investičné riziko.Kazachstan je dosť stabilný, má pomerne dosť liberálnu ekonomiku, takžeukazovatele pre nasledujúcich šesť mesiacov vyzerajú dobre.

Ako rozhodujete ktoré spoločnosti pridať do vášho portfólia? Každýfond má mierne rozdielne trhy na ktoré sa zameriava, takže je to naozaj nadenno dennej práci fond manažérov pracujúcich priamo s analytikmi, ktorístanovujú ktoré spoločnosti vybrať. Máme viac ako 50 spoločnostív každom našom fonde, a svet rastie každou chvíľou. Náš proces selekcieje dôsledný a vypláca sa nám – dôležité je, že ak sa niekto rozhodneopustiť Parex, tento systém nepadne. Ale je dôležité mať na pamäti,žepotrebujete výborný tím, aby ste mali výborný systém!

Prečo by som mal investovať do vašich fondov? Už som spomínal našedoterajšie výsledky – tiež hovorí veľa to, že naši zamestnanci(včítane mňa) citia dosť odvahy, aby s nami investovali. V skutočnosti jeParex Banka vlastne jeden z naších najväčších klientov.

Analytici sa pripravujú na korekciu akciových trhov v júni – máteobavy? Nemôžete zabrániť kolisaniu cien – volatilita je tu vždy. Ani nachlad v zime sa nemôžete sťažovať, možete to len prijať ako to je.Napríklad, môžete prejsť na dlhopisový trh, kde je nižšia volatilita, abyste sa tomu vyhli. Zmena je dobrá pokiaľ ste pripravený…nikto nemákryštálovú guľu!

Aký je váš pohľad na rozvíjajúce sa trhy – sú riskantné? Ako somspomínal, celý región je v podstate do značnej miery spletitý, hlavnepreto, že je taký nový a nevyužitý – geopoliticky sa jednáo rizikovejší trh, avšak napriek tomu sú možnosti veľké, pokiaľ budúsprávcovia opatrní a dôkladní v ich pristupe.

Kedže som predtým nikdy neinvestoval, kde by so mal začať? Porozprávajtesa s niekym, komu dôverujete a ujasnite si na aký veľký risk stepripravený pri investovaní.

Čo vás poháňa? Považujem svoju prácu za veľmi zaujímavú – nikdysom nemal čas sa nudiť. Učím sa nové veci každý deň a profesionálne savyvíjam a čelím novým výzvam každú chviľu. Nie som ešte pripravenýodísť do penzie.

Máte Bloomberg screen vo svojej spálni? Nie, ale máme štyri pracovne,plus Reuters screen.

Vypnete niekedy z peňažných trhov? Keď je tlak veľký, tak je niekedytažké vypnúť, ale som šťasný, že máme dve deti (7 a 8 ročné),takže existuje množstvo rodinných záväzkov a udalostí, na ktoré sa musimsústrediť. To pomáha!

Ako relaxujete? Moja rodina mi pomáha v relaxovaní, tiež som šťastný,že žijem a pracujem v prekrásnom meste Riga, neďaleko Prahy. Ak je tomožné, do práce idem pešo, je to spôsob, ako sa zbaviť stresu skôr, akozačne deň.