14.09.2011

Ken Goh

Portfolio manažer

CIMB Principal Asset Management Pte. Ltd. Singapore

Asijsko - pacifický region nabízí investorům z dlouhodobého hlediska atraktivní investiční příležitosti založené na silných fundamentech, zejména početné populaci – oblast obývá více než třetina celosvětové populace, prudkém rozvoji urbanizace a neustále rostouc poptávce. Fond WSF Asian Pacific Shariah Growth Fund dává investorům příležitost využít potenciál dlouhodobého růstu asijsko-pacifického regionu a zároveň investovat v souladu s kritérii islámského práva Shariah.

 

PŮSOBIVÉ FUNDAMENTY

Fond WSF Asian Pacific Shariah Growth Fund investuje do akcií kótovaných na burzách rychle se rozvíjejících i rozvinutých trhů asijsko-pacifického regionu mimo Japonska. Investiční potenciál těchto trhů podtrhuje řada růstových fundamentů. Pokračující strukturální transformace regionu, růst produktivity a příznivá politická situace bude i nadále přispívat ke zdravému růstu v dlouhodobém horizontu a posílí nadprůměrný růstový potenciál oblasti  v porovnání s globálními trhy. Region se může pochlubit i dalšími působivými strukturální fundamenty.


Samotná Čína, Indie a Indonésie mají více než 2,6 mld. obyvatel, tedy 38% světové populace, což bude motorem silného ekonomického rozvoje v budoucnosti. Vysoká dynamika procesu urbanizace spojená se stabilním  ekonomickým růstem podporuje nárůst kupní síly obyvatelstva. Rychlá urbanizace bude v následujících letech pohánět větší výdaje do infrastruktury, narůstající poptávka po energiích povede k nárůstu zaměstnanosti a vyšším životným standardům. Zároveň je nutné zmínit, že zatímco z Číny a Indie se  staly obří spotřebitelé komodit, Indonésie a Austrálie patří naopak mezi největší světové dodavatele komodit.

STABILNÍ EKONOMICKÝ RŮST


Zůstáváme velmi pozitivní ohledně budoucího růstu v regionu. Navzdory obavám z inflace a vysokých úroků zůstává Asie motorem globálního ekonomického růstu. Zatímco se západ snaží vypořádat s inflací a podporou růstu, Asie úspěšně zmírnila vysokou inflaci a zároveň udržela ekonomický růst. Ovšem i tento region má celou řadu potíží, se kterými se bude muset vypořádat. Oslabený dolar snížil konkurence schopnost asijského exportu, především výrobců, kteří jsou závislý na západních trzích. Úsilí zaměřené na změnu exportu orientovaného na Západ směrem na Asii je bržděné nižším příjmem na obyvatele, potížemi v dodavatelských řetězech způsobenými zemětřesením v Japonsku a obavami z inflace v sektoru nemovitostí.

ÚLOHA ČÍNY

Čína je hlavní proměnou regionální rovnice. Regulací výdajů přispěla velkou měrou k odvrácení inflačního nebezpečí. Velký otazník však visí nad realitním trhem a udržitelností cen nemovitostí. Vysoké ceny realit, zejména v Pekingu, Šanghaji a Šen-čenu, mají příznaky vznikající bubliny na trhu nemovitostí. Tyto města však nepředstavují celou Čínu. Existují dva hlavní faktory, které budou i nadále podporovat růst cen nemovitostí. Nárůst cen nemovitostí, i když je ohromující, stále zaostává za růstem příjmů. I přesto, že ceny nemovitostí vzrostly 1,5 krát od roku 1998, za stejné období narostl příjem 4 násobně. Navíc je koupě realit v Číně za účelem spekulace velmi složitá. Prodej novostaveb je  omezen na residenty ve stejné čtvrti, což brání neresidentům v jejich koupi. Rozmach spekulací nadále zmírňuje i podmínka při nákupu druhé nemovitosti, která vyžaduje maximálně 50% úvěrové zatížení. Více než polovina všech transakcí s nemovitostmi se uskutečňuje v hotovosti a ta není ovlivněná zvyšováním úroků. Tito kupující mají dostatečné finanční zdroje a nedostanou se do platební neschopnosti.


Čína: Průměrná cena nemovitosti vs. příjem na osobu (rebalancováno k lednu 1998=100)

Poznámka: National Average Property Price – Průměrná cena nemovitosti v rámci daného státu; Urban Household Disposable Income Per Capita – Disponibilní příjem městské domácnosti na osobu;

* Zobrazeno jako 12-měsíční klouzavý průměr, oba údaje jsou vztaženy k lednu 1998=100.

POZITIVNÍ VÝHLED

Ve světle oslabeného dolaru řeší asijské úřady dilema nákladnějšího exportu a hledání alternativního modelu.  Oslabování dolaru zvýšilo kupní sílu asijských spotřebitelů. Střední a vyšší třída má značné úspory v USD, které teprve budou použity na spotřebu. Určitým řešením bude zaměření se na tyto spotřebitele a vytvoření nového trhu pro lokální výrobce, přičemž by došlo ke snížení závislosti na exportu. Výhled investičního manažera na asijské akcie v druhém pololetí 2011 je pozitivní. Jedním z důvodů jsou signály směřující k přesunu priorit ekonomické politiky, z boje proti inflaci směrem k udržení růstu a zároveň fakt, že část neustále rostoucích investic směřujících do asijských dluhopisů by mohla přetéct do regionálních akciových trhů. Manažer se při svém výběru zaměřuje na akcie, které jsou schopné splnit nebo překonat očekávané výnosy. Upřednostňované jsou růstové akcie, které se mohou pochlubit stabilní návratností a růstovým potenciálem stejně jako defenzivnější tituly přinášející pravidelné dividendové výnosy a udržitelné cash-flow.

 

INVESTIČNÍ MANAŽER

Fond spravuje společnost CIMB-Principal Asset Management, mnohokrát oceněný asijský investiční specialista, který je součástí CIMB Group, čtvrté největší bankovní skupiny v regionu jihovýchodní Asie. Ke konci roku 2010 společnost spravovala aktiva v hodnotě víc než 8 mld. USD. K dispozici má komplexní tým 56 investičních profesionálů působících v různých oblastech regionu, kteří využívají své hluboké znalosti lokálních trhů a zabezpečují nejlepší možné služby pro své klienty. Mezi klíčové přednosti a konkurenční výhody společnosti patří dlouholeté zkušenosti se správou Shariah portfolií a odborná znalost regionu.

 

Důležité upozornění: Tato zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou nabídku na koupi nebo úpis akcií žádneho z pod-fondů World Shariah Funds PCC Ltd (“WSF“) nebo reklamu a propagaci v krajinách, ve kterých jsou pod-fondy WSF registrovány na prodej. Argyll Investment Services Limited a WSF jsou registrovány a mají licenci od Guernsey Financial Services Commission podle zákona o ochraně investorů (Bailiwick of Guernsey) z roku 1987. Registrační číslo společnosti je: 51802. Společnost WSF považuje všechny údaje a informace ke dni uveřejnění za správné, protože byly získány z pečlivě vybraných zdrojů, o kterých se domnívá, že jsou spolehlivé. V tomto smyslu se neposkytují žádné záruky, ani se nepřebírá zodpovědnost za správnost a přesnost poskytnutých informací, které mohou podléhat změnám kdykoliv bez předcházejícího upozornění. Výkonnost dosažená v minulosti nezaručuje stejné výsledky i v budoucnosti. Hodnota akcií a jimi generovaný výnos se může snižovat i zvyšovat. Fluktuace měnových kurzů, ať už směrem nahoru nebo dolů, může rovněž ovlivnit hodnotu investice. Vzhledem k přetrvávající volatilitě na trzích a fluktuacím devizových kurzů může u výkonnosti docházet v krátkém období k náhlým změnám. Investoři by si měli být vědomi toho, že podíly ve finančních nástrojích podléhají investičním rizikům, včetně možné ztráty investovaného kapitálu. Výkonnost je obvykle vypočtena na základě relevantní NAV, pokud není stanoveno jinak. Zobrazená výkonnost nepočítá s žádnými poplatky a náklady spojenými s upsáním nebo splacením akcií. Předpokládá se, že všechny dividendy byly reinvestovány. Všechny dokumenty potřebné k uskutečnení investice, včetně Dokumentů souvisejících s fondem jsou dostupné a je možné je získat prostřednictvím společnosti Argyll Investment Services Limited nebo ze stránky www.wsffunds.com. Před investováním do jakéhokoli pod-fondu WSF by měli investoři kontaktovat svého finančního poradce / právního poradce / daňového poradce a projít si všechny relevantní dokumenty týkající se WSF a konkrétního pod-fondu / konkrétních pod-fondů, jakými jsou poslední výroční zpráva a Offering Memorandum a příslušný Doplněk, které specifikují určitá rizika spojená s daným pod-fondem a jakákoliv specifická omezení, která se k tomu vztahují, a princip obchodování. V případě, že se investoři rozhodnou nevyhledat radu  finančního / právního / daňového poradce, měli by zvážit, zda je pro ně WSF vhodnou investicí.