30.11.2010

 

 

 

Portfolio manažer

James Liu, CFA, Deputy CIO,

APS Asset Management Singapore

 

Pro drobné investory může Čína představovat velkou uzavřenou komunitu, které skutečně rozumí pouze hrstka zasvěcených odborníků. Pro tyto investory, ale nejen pro ně, přináší rodina fondů WIOF fond WIOF  China Performance Fund, jehož investiční strategií je zhodnocovat prostředky na čínských akciových trzích pod dohledem regionálního investičního manažera. Atraktivnost čínských akcií vyplývá z vysokého ekonomickém růstu, který je tažen zejména silným průmyslem a rostoucí domácí poptávkou. Čína je v současnosti leaderem globálního ekonomického oživení.

 

Hlavní faktory růstu zůstavají stabilní

Všechna základní ekonomická data potvrzují pokračující růstový trend Číny:

-          Průmyslová produkce vzrostla v říjnu 2010 v meziročním srovnání o 13,1%

-          Růst investic do fixních aktiv posílil v meziročním srovnání o 23,6%

-          Růst nových půjček na 587,7 miliard juanů, což překonalo všeobecný konsenzus

-          Nominální růst retailových prodejů se meziročně zvýšil o 18,6%, i když  v porovnání s  předchozím měsícem nepatrně poklesl z 18.8% (meziročně).

-          Reálný růst (očištěný o inflaci) by se mohl udržet  okolo 15% (meziročně).

-          Očekáváme, že retailová poptávka zůstane i nadále silná, navíc podpořená růstem spotřební aktivity ve středně velkých městech a venkovských regionech.

-          Oficiální index zpracovatelského průmyslu (PMI headline index) vzrostl v říjnu na 54,7 ze zářijových 53,8.

-          Export v říjnu vzrostl o 22,9% meziročně, zatímco import se zvýšil o 25,3% meziročně.

 

Stavební sektor a oblast bydlení

Stavebnímu sektoru se také dařilo. Přes další opatření ztěžující obchod s pozemky zavedená na konci září 2010 a hojně rozšířené mediální zprávy o zhroucení prodejů ve velkých městech, říjnové prodeje v 70 velkoměstech vzrostly o 16% meziročně. Zdá se, že prodeje mimo hlavní města nebyly zasaženy. Na pozadí silných prodejů rostou i ceny pozemků, průměrné ceny v 70 velkoměstech se za měsíc zvýšily o 0,2%, zatímco meziroční tempo růstu cen v říjnu kleslo na 8,6% z 9,1% v září. V důsledku toho silně rostou investice do nemovitostí a nové bytové výstavby, která meziročně vzrostla o 51% v porovnání s 44% v září. Investice do realit rostly meziročně o 37% souběžně s velkými začínajícími projekty a výstavbami.

“V“ Shaped Recovery - Oživení tvaru “V”

Real GDP growth (% yoy) - Růst reálného HDP (% meziročně)

 

Úrokové sazby a přebytek likvidity

Přestože centrální banka zvedla úrokové sazby, pravděpodobně to v dohledné době nebude mít velký vliv na domácí akciový trh. Je třeba dodat, že během roku 2007, kdy úrokové sazby byly 7krát zvýšeny (z 6,12% na 7,47%) a požadovaná míra rezerv byla zvýšena 10krát (z 9,5% na 14,5%), Shanghai composite index pokračoval v růstu z 2,800 na 5,300. Proto je pravděpodobné, že vláda využije více obranných prostředků, kterými může řídit přebytečnou likviditu a zabránit nadměrné úvěrové expanzi.

Bude zavedena měsíční a čtvrtletní výpůjční kvóta s cílem udržet expanzi úvěrů pod kontrolou a úvěrování některých sektorů bude znevýhodněno limitováním maximální kapacity. Vzhledem k tomu, že už jsou zavedeny poměrně významné kontroly kapitálu, šance, že budou zavedena další omezení, je relativně malá, nicméně vláda může uvolnit opatření bránící odlivu kapitálu.

 

Inflace a ceny

Vláda bude spoléhat na administrativní opatření, aby udržela stabilní ceny spotřebního zboží a nemovitostí. Detailní pohled na strukturu CPI viz. níže potvrzuje , že hlavním motorem růstu cen jsou potraviny. Potraviny se podílely ze 75,3% na 4,4% růstu v září 2010.

Vzhledem k flexibilnímu prostředí na trhu s pozemky a rostoucím cenám je pravděpodobné, že vláda bude pokračovat v opatřeních omezujících daný sektor.  S pokračující sterilizací (zahrnující další zvýšení PMR – povinné minimální rezervy) a zvyšováním sazeb se očekává, že by vláda mohla:

(i)                   nastavit přísnější výpůjční plán pro rok 2011, na cca. 6-7 biliónů juanů a

(ii)                 povolit rychlejší zhodnocení juanu, aby byla schopna bojovat s importovanou inflací. Zvýšení  sazeb i zhodnocení juanu budou vyžadovat posílení kontroly nad kapitálem s cílem zabránit nežádoucímu přílivu kapitálu důsledkem kvantitativního uvolňování číslo 2 (QE2).

Components of CPI growth, YoY - Struktura růstu CPI meziročně

Food, Residence, Others - Potraviny, Bydlení, Jiné

 

Akciový fond WIOF China Performance Fund = Lákavá příležitost

Investičním manažerem fondu je společnost APS Asset Management, která je nezávislou investiční společností vlastněnou managementem, se sídlem v Singapuru a založenou v roce 1995. APS je  „bottom-up“ specialistou na asijské akcie s investičními teamy přítomnými v Singapuru, Šanghaji, Shenzhenu, Pekingu a Tokyu. Správou fondu je pověřen Jamese Liu, který je místopředsedou a zastupujícím CIO singapurské APS AM. Má více než 20-leté zkušenosti a hlavní rozhodovací pravomoc. Čínský investiční tým se skládá z 13 investičních odborníků včetně místopředsedy a zastupujícího CIO Jamese Liu, hlavního stratéga, prof. Tan Kong Yama, senior portfolio manažera a 10 analytiků. Rizikovost portfolia je široce diversifikována a počet titulů v portfoliu se pohybuje mezi 20 až 25 akciemi.

Fond je momentálně ohodnocen agenturou Standard & Poor´s v kategorii "A". Tento rating má platnost do listopadu 2010, nicméně S&P jej aktuálně reviduje pro příští rok a vše nasvědčuje tomu, že by opět mohl být kladně ohodnocen.

Čína by měla tvořit jeden z pilířů dlouhodobého dynamického portfolia každého investora. Fond WIOF China Performance Fund pod dohledem zkušeného regionální manažera je ideální cestou, jak tuto složku v rámci diversifikace portfolia zaplnit.

 

Důležité upozornění: Tento dokument je určen pouze pro profesionální poradce.Tato zpráva byla vypracována pouze pro informaci a nepředstavuje žádnou nabídku na nákup nebo úpis akcií.WIOF a Cornhill Management International S.A. nepřevezmou žádnou odpovědnost za správnost či přesnost uvedených informací a ty se mohou měnit kdykoli, bez předchozího upozornění. Hodnota jednotek a výnos, který generují, mohou stejně stoupat jako klesat. Změny v tržních podmínkách a směnných kurzech mohou způsobit pokles nebo vzrůst hodnoty akcií. Výkonnost v minulosti nezaručuje stejné výsledky pro budoucnost. Před investováním do jakýchkoli dílčích fondů je třeba, aby se investoři spojili se svým finančním poradcem a informovali se ve všech příslušných dokumentech, týkajících se konkrétního fondu, jako jsou poslední výroční zprávy a prospekty, které specifikují jednotlivá rizika, s nimiž je daný fond spojen, stejně jako se všemi uplatňovanými omezeními a základem obchodování.