19.10.2010

Citadele Asset Management, jest spółką zarządzającą WIOF Global Emerging Markets Bond Fund i WIOF Russia oraz CIS Performance Fund.  Firma otrzymała nagrodę za Najlepszy Fundusz Zrównoważony 2010 w ostatnim przeglądzie funduszy Europy Centralnej i Wschodniej, zorganizowanym przez europejski magazyn biznesowy Business New Europe.

 

Fundusz Citadele Eastern European Balanced Fund przyniósł najwyższy zwrot (24,26%) wśród wziętych pod uwagę funduszy o podobnej strategii inwestycyjnej. Andris Kotāns, Senior Fund Manager w Citadele Asset Management mówi "W okresie od 1 lipca 2009 do 30 czerwca 2010, fundusz osiągał bardzo dobre wyniki i gratulujemy jego pełnym wiary inwestorom!".

 

Andris Kotāns zarządza portfelem WIOF Global Emerging Markets Bond Fund. Fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu oraz w obligacje emitowane i gwarantowane przez państwa, korporacje i inne podmioty z rynków wschodzących Europy, Azji, Afryki i Afryki Południowej.

 

WIOF pragnie pogratulować firmie Citadele Asset Management osiągniętego sukcesu i życzyć podobnych w przyszłości.

Po więcej informacji prosimy kliknąć tutaj.