19.04.2010

WIOF s radosťou predstavuje kompletný prehľad súčasného vývoja naglobálnych trhoch a trhoch krajín Blízkeho východu z pohľadu KuwaitFinancial Centre ‚Markaz‘ jedného z WIOF manažérov.

Markaz pripravil dve publikácie “Global and Regional Market Reviewgraph

  • Markets March Up” and “Markaz Blogs – ”The Relationship between Oil Price and Kuwait Index-Is it breaking?”. Publikácie poskytujú detailný pohľad na globálne trhy a trhy krajín Blízkeho východu a môžu pomôcť pri rozhodovaní o investícii do týchto oblastí.

Dokumenty si môžete stiahnuť na:

Global and Regional Market Review – Markets March Up http://www.markaz.com/…0-Markaz.pdf

Markaz Blogs – The Relationship between Oil Price and Kuwait Index-Is itbreaking? http://www.markaz.com/…gs_home.aspx?…