02.03.2010

Indie były jednym z pierwszych krajów, który wyszedł z kryzysuświatowego, ale trzecia pod względem wielkości gospodarka Azji obecnieodczuwa wcześniej od pozostałych krajów koszty alternatywne i wg MFW powinnapowrócić do programu długookresowych reform.

Wprowadzenie programu reform finansowych, obejmującego pogłębieniei poszerzenie systemu finansowego oraz dalszy rozwój rynków obligacjikorporacyjnych wydaje się być warunkiem koniecznym, aby dostarczyć gospodarcezastrzyku infrastrukturalnego i utrzymać szybki wzrost gospodarczy wśrednioterminowym okresie. Będzie to wymagać utrzymania roli krajowychinwestorów instytucjonalnych oraz zwiększenia roli inwestorówzagranicznych.

MFW prognozuje, że gospodarka Indii będzie wzrastać z 6 ¾% w 2009/10 do8% w roku następnym, na skutek spodziewanego wzrostu poziomu inwestycjii prywatnej konsumpcji.

Kalpana Kochhar, szef misji dla Indii w MFW, powiedział: “długoterminoweprognozy dla Indii są bardzo dobre, a bilanse sektora prywatnego korzystne,dlatego spodziewamy się, że wzrost gospodarczy odzyska swój potencjał w2010/11, nawet jeśli gospodarki rozwinięte będą wzrastać poniżejtrendu”.

Więcej informacji dostępne na:

http://www.imf.org/…R020810A.htm