02.03.2010

India bola jednou z prvých krajín, ktoré sa spamätali z globálnejkrízy. Tretia najväčšia ekonomika Ázie teraz čelí skôr ako iné krajinypolitike kompromisov a podľa MMF by sa krajina mala vrátiť k programudlhodobých reforiem.

Pokrok vo finančnej reforme, ktorá zahŕňa prehĺbenie a rozšíreniefinančného systému vrátane ďalšieho rozvoja trhov s podnikovýmidlhopismi, je veľmi dôležitý na to, aby boli vytvorené podmienky preveľký nárast infraštruktúry, ktorým vláda plánuje udržať rýchly rastv strednodobom horizonte. To si bude ale vyžadovať uvoľnenie rúk domáciminštitucionálnym investorom a rozšírenie úlohy zahraničných investorov.MMF predpokladá, že ekonomika Indie porastie z úrovne 6,75% v roku 2009/10na úroveň 8% v nasledujúcom roku pri očakávanom náraste súkromnejspotreby a investovaní. „Keďže dlhodobé vyhliadky Indie zostávajúpresvedčivé a finančné výkazy v súkromnom sektore sú zdravé,očakávame, že sa rast vráti späť k vyššiemu potenciálu v priebehu2010/11. A to aj v prípade, že vyspelé ekonomiky budú dosahovať rast podúrovňou trendu,“ povedal Kaplan Kochkar, vedúci misie MMF pre Indiu. Viacpodrobných informácií nájdete na: http://www.imf.org/…R020810A.htm