World Strategy Portfolios

WSP je komplexné portfólio investičných podfondov registrovaných v Luxemburgu od roku 2010 – v poprednom Európskom centre investičných fondov určených na obchodovanie po celom svete – s niektorými zaujímavými vlastnosťami, ktoré sú priateľské k zákazníkom.

Každý podfond je profesionálne riadený a podlieha princípom diverzifikácie, pričom každý cenný papier je vybraný podľa prísnych kritérií. Každý podfond v rámci WSP ponúka diverzifikované investičné stratégie, v ktorých je úroveň rizika kontrolovaná investorom. Tieto portfóliové podfondy sa snažia kontrolovať úroveň rizika, ktorú investovaním podstupujete. Portfóliové podfondy kombinujú rôzne strategické prístupy, ktoré zahŕňajú široký záber alokácií a výber cenných papierov. To umožňuje investorom získavať výhody z diverzifikovaného prístupu k správe fondov a znižuje sa riziko vystavenia volatility určitého typu cenného papiera, sektoru alebo stratégie.

WSP je otvorená investičná spoločnosť zapísaná na úradnom zozname podnikov kolektívneho investovania podľa luxemburského zákona zo dňa 20. decembra 2002 o podnikoch kolektívneho investovania.