Konto života PLUS

Konto života PLUS je program pravidelného investovania, vytvárajúci výnosy potrebné pre zabezpečenie budúcnosti a pokrytie významných životných potrieb, cieľov a snov. Pomáha realizovať Vaše ciele a sny v rôznych časových horizontoch. Umožňuje Vám investovať v dlhodobom horizonte a vytvoriť si rentu na obdobie Vášho dôchodku alebo realizovať Vaše plány v kratšom časovom období.

  1. Správa portfólia založená na aktívnom riadení rizika
  2. Ochrana kapitálu prostredníctvom postupného zamykania výnosov
  3. Diverzifikácia portfólia
  4. Sofistikovaný výber investičných nástrojov
  5. Stabilizácia prostredníctvom nástrojov s fixným výnosom
  6. Variabilita a flexibilita