Hlavné výhody

  • Správa portfólia založená na aktívnom riadení rizika - Investovanie s aktívne riadením rizikom umožňuje po celú dobu udržiavať investičné riziko na úrovni rešpektujúce Váš rizikový profil.
  • Ochrana kapitálu prostredníctvom postupného zamykania výnosov - Konto života PLUS plní tri základné funkcie: kumuláciu prostriedkov, efektívne zhodnocovanie a ochranu kapitálu prostredníctvom zamykania výnosov.
  • Diverzifikácia portfólia so zameraním na exotické trhy - Konto života PLUS vám umožňuje rozdeliť Vašu pravidelnú investíciu do celého sveta.
  • Sofistikovaný výber investičných nástrojov - Výber finančných nástrojov je založený na dôkladnej investičnej analýze uskutočňovanej v spolupráci s renomovanými konzultačnými spoločnosť.
  • Stabilizácia prostredníctvom nástrojov s fixným výnosom - Konto života PLUS ponúka niekoľkonásobnú ochranu proti investičnému riziku.
  • Variabilita a flexibilita - Program pravidelného investovania Vám umožňuje vybrať si spôsob splatenia vstupnej investície, výšku pravidelnej investície, dobu a frekvenciu investovania