FlexMax Konto

FlexMax Konto je flexibilný investičný program poskytujúci maximálnu mieru investičnej slobody a flexibility na vytvorenie výnosov potrebných na realizáciu Vašich budúcich plánov a potrieb.


K dosiahnutiu vytýčených investičných cieľov - napr. štúdium detí, nové auto, dovolenka, nové bývanie alebo finančné zabezpečenie v dôchodku (renta), sú dôležité predovšetkým tieto základné predpoklady: zodpovedne zostavený finančný plán, disciplína, čas a pravidelnosť.


FlexMax Konto Flexibilita v investovaní

Viac informácii na www-flex-max.sk