16.04.2009

Piraeus Bank ogłosił 12% wzrost (do poziomu 1652 mln €) całkowitychdochodów netto za 2008 r.. Zarówno greckie jak i międzynarodowe operacjeodnotowały szczególnie zadowalające stopy wzrostu (odpowiednio 12% i 73%),ukazując silny wzrost o 30% rok w rok. Do wyniku przyczyniły się jednostkimiędzynarodowe.

Podatek od dochodu netto z bankowości inwestycyjnej oraz zarządzaniaaktywami przedsiębiorstw spadł, z powodu niekorzystnych warunków na rynkachkapitałowych (indeks ATHEX spadł o 66% w 2008 r. w porównaniu z 2007 r.,w tym samym czasie łączna wartość aktywów funduszy inwestycyjnych na rynkugreckim spadła o 58%).

Aby uzyskać więcej informacji na temat sprawozdań finansowych Pireus Bank,zapraszamy na: http://www.piraeusbank.gr/