06.08.2007

Pomimo wyraźnej korekty na rynkach światowych w ostatnim tygodniu lipcaCypryjska oraz Ateńska Giełda odnotowała wysoki wynik ze wzrostem 6,5% narynku Cypryjskim i 1,5% na rynku Greckim osiągając wyższą pozycję niżinne kraje Europejskie.

Fundusz kontynuuje swą pozycję przy dotychczasowym obciążeniu jakowciąż niedoceniany w porównaniu do rynku Greckiego. Pomimo kontynuacjilikwidacji niektórych pozycji na Cypryjskim rynku, wierzymy, że osiągniemypoziom zwrotu Vs negatywnego ryzyka.

W bieżącym miesiącu Fundusz przyniósł korzyści opierając się naniektórych swych kluczowych pozycjach, jak Options Cassoulides i HellenicBank. Słabszą stroną jest fakt, że ostra korekta na rynkach w ostatnimtygodniu lipca miała negatywny wpływ na niektóre pozycje Funduszu.

Jesteśmy jednak pozytywnie nastawieni co do sytuacji na Cypryjskimi Greckim rynku do końca roku ale oczekujemy wzrostu zmienności. Takie sąnasze przewidywania na rynkach światowych, gdzie oczekujemy wzrostu zmiennościw pozostałych miesiacach bieżącego roku.