26.06.2007

Cypryjska Giełda Papierów Wartościowych (CSE) wykazuje kontynuację swychmocnych wyników w bieżącym roku o stopie zwrotu wyższej niż 21%.

Głównym kierunkiem tego wyniku jest wzrost ilości transakcjikorporacyjnych oraz wpływ środków pieniężnych przez lokalnychi zagranicznych inwestorów. Wyniki Ateńskiej Giełdy Papierów Wartościowych(ASE) są również satysfakcjonujące, o stopie zwrotu rocznej blisko 10%,mimo swych średnich wyników w czerwcu są porównywalne do większościpozostałych Europejskich Rynków Walutowych.

O ile nie będzie żadnych większych zmian na rynkach światowych,spodziewamy się kontynuacji pozytywnego trendu na obydwu rynkach do końcaroku. Kontynuacja wyników na Cypryjskim Rynku Walutowym będzie inicjowanaprzez transakcje korporacyjne oraz lepsze wyniki działalności w sektorzebankowym. Także na Ateńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych spodziewamysię lepszych wyników jako rezultat wspomnianego trendu.

Fundusz kontynuuje swoją mocną pozycję na cypryjskim rynku uznawany zaniedoceniany w porównaniu z Rynkiem Greckim. Dobra kondycja tego funduszu jestwynikiem osiąganych korzyści na rynkach nieruchomości i budownictwa (naobydwu giełdach) oraz niektórych kluczowych jego pozycji poza sektorembankowym na rynku cypryjskim. Niektóre z nowych pozycji wystartowały w tymroku łącznie z „Options Cassoulides” w sektorze poligrafii oraz sektorzedetalicznym „Ermes Departament stores”. Wierzymy, że dobre wynikidziałalności w sektorze nieruchomości i budownictwa będą kontynuowaneprzez cały rok, ponieważ przynoszą one bardzo duże korzyści finansowe,oczekując dalszych inwestycji w tym regionie.