02.05.2007

Dzięki 4,7 milion euro w 2006 roku C-QUADRAT wygenerował najlepszy zysknetto w historii firmy

C-QUADRAT Investment, niezależny Europejski Menedżer Aktywów miałnajlepszy rok od rozpoczęcia działalności w 1991 roku. W 2006 rokuprzychód operacyjny wzrósł o 32,7% do 40,9 miliona euro, a zysk przedopodatkowaniem (EBT) wzrósł o 44,7% do 5,9 miliona euro. W efekcie przychódnetto wzrósł znacząco, t.j. o 58.0% do 4,7 miliona euro. Zgodnie zestandami IFRS dane te nie obejmują zysku netto VPM/Absolute Plus Group,ponieważ została ona zakupiona pod koniec roku obrotowego. W 2007 rokuC-QUADRAT spodziewa się kontynuacji tego pozytywnego trendu ze względu nadalszy rozwój i ekspansję na rynku niemieckim i w Europie Wschodniej. Danefirmy dostępne do tej pory wykazują dodatni rozwój w pierwszych miesiącachroku obrotowego. C-QUADRAT – “The Fund Company” – to niezależnyMenedżer Aktywów aktywnie działający w całej Europie. Założona w1991 roku spółka posiada własną firmę inwestycyjną oraz licencjębankową od 2003 roku. Jest notowana na giełdzie papierów wartościowych weFrankfurcie (Prime Standard) od listopada 2006 roku. Dzięki działalności wdziedzinie zarządzania aktywami, analizom i zarządzaniu funduszamiinwestycyjnymi oraz produktom strukturyzowanym zespół C-QUADRAT zyskał jużrenomę w Europie. Z jego usług korzystają liczne międzynarodowe banki,towarzystwa ubezpieczeniowe i firmy finansowe.

Źródło: http://www.c-quadrat.at/