19.10.2010

Kuwait Financial Centre ’Markaz’ (Markaz), doradca inwestycyjny funduszu WIOF Middle East Performance Fund, został nagrodzony w ostatnim rankingu funduszy Zawya za najlepszy fundusz w kategorii funduszy akcyjnych Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

 

Ranking funduszy Zawya jest pierwszym i jedynym niezależnym systemem oceny funduszy na Środkowym Wschodzie, odpowiadającym rosnącemu popytowi na ścisłe informacje, obiektywne badania i analizy, a także na zwiększającą się przejrzystość w obszarze funduszy tego regionu.

WIOF pragnie pogratulować Markaz jego sukcesu i życzyć podobnych osiągnięć w przyszłości.

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć pod adresem http://www.zawya.com/middle-east/funds/morerankings.cfm?type , wybierając kategorię MENA Equity.