World Funds

World Funds predstavujú širokú ponuku jedinečných podielových fondov, akými sú World Investment Opportunities Funds (WIOF), World Performance Portfolios (WPP) a World Strategy Porfolios (WSP) so sídlom v Luxembursku, vyvinutých rovnako pre retailových ako aj pre inštitucionálnych klientov na celom svete. Dokážete si nájsť fond, ktorý vyhovuje Vašim individuálnym potrebám.

Objavte investičné možnosti, ktoré ponúkajú nasledujúce podfondy:

  • Akciové fondy (vrátane fondov s absolútnym výnosom)
  • Dlhopisové fondy
  • Zmiešané fondy
  • Fondy fondov

wiof World Investment Opportunities Funds

wppWorld Performance Portfolios

wspWorld Strategy Portfolios