Špecializované produkty

Široké portfólio produktov, ktoré podporuje Cornhill Management, zahŕňa finančné produkty podliehajúce menšej regulácii a likvidite. Typickými vlastnosťami špecializovaných produktov sú vysoké minimálne investície, štruktúra poplatkov a ich vhodnosť iba pre skúsených investorov.

Lombard 82

Viac info...