Islamské fondy

Fondy, ktoré fungujú podľa princípov islamského zákonu Shariah a sú špeciálne navrhnuté tak, aby dodržiavali zákon Shariah.

Existujú aj iné rozhodnutia, ako rozhodnutia, ktoré sa zameriavajú na zisk, a ktoré sú prijaté v procese návrhu, vývoja a marketingu týchto fondov. Investovanie do fondu, ktorý funguje podľa princípov islamského zákona Shariah vyžaduje, aby investori konali v súlade s týmto zákonom. Určité regióny by neboli prístupné pre investorov, ktorí nekonajú v súlade s týmto zákonom. Ponúkame prístup k odborným znalostiam profesionálnej správy fondov a príležitosti ťažiť z rastu týchto regiónov, ktoré zásady Shariah dodržiavajú.

Niektoré z hlavných zásad pri investovaní do fondov Shariah:

  • Musí mať nad nimi dohľad skupina uznávaných islamských odborníkov
  • Rozsah aktivít, do ktorých fond investuje, je obmedzený
  • Výplata úrokov je zakázaná
  • Niektoré neprípustné príjmy obmedzené na 5 % z celkových tržieb sú vo všeobecnosti akceptované
  • Pomer dlhov a vlastného majetku tejto spoločnosti je menší ako 33 %

wsf World Shariah Funds