Investiční profesionáli

Zakladajúci riaditelia spoločnosti Cogent Asset Management Ltd, ktorá je špecialistom v oblasti správy aktív v súlade s islamským právom Shariah, pred založením spoločnosti spravovali fondy, ktoré získali mnohé ocenenia v rôznych kategóriách. Team vytvoril výnimočnú stratégiu pre správu akcií prostredníctvom procesov a systematickému prístupu k investovaniu, ktoré dôkladne implementuje systém výberu akcií založenom na kvantitatívne merateľných fundamentoch a kritériách.

Spoločnosť GenAfrica Managers (pôvodne Genesis Kenya) bola založená v roku 1996 s cieľom poskytovať vysokokvalitné služby v riadení investícií pre inštitucionálnych investorov v keni. S centrálou v Nairobi (Keňa), GenAfrica pôsobí aj v Kampale (Uganda). Spoločnosť riadi investície inštitucionálnych investorov v Keni a Ugande, ako sú penzijné schémy a poisťovne, aj individuálnych bonitných investorov.

GFG Limited (GFG) je súkromná, nezávislá investičná spoločnosť, ktorá poskytuje, čo najlepšie investičné riešenia s cieľom vybudovať dlhodobé obchodné vzťahy so svojimi klientmi. Spoločnosť poskytuje investičné služby širokej skupine klientov a investorov, vrátane veľkých korporácií, inštitucionálnych investorov a bonitných individuálnych klientov. GFG ponúka na mieru upravené investičné poradenstvo a správu aktív s využitím tímu investičných expertov s globálnym rozhľadom pri tvorbe inteligentných investičných riešení.
 

t of the Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group, is a niche provider of investment products to institutions, investment companies and high net-worth individuals in India and overseas. Its primary focus is on creating custom made equity portfolios as segregated mandates and delivering value to clients. The team has a long history of managing international investments through the Foreign Institutional Investor route as advisors, either to India-dedicated funds or to segregated mandates from institutional clients including sovereign funds.