31.03.2017

Chcemy ogłosić zmianę w ramach funduszu WIOF.

Od dnia 1 kwietnia 2017r. mianowany został nowy doradca inwestycyjny dla następujących subfunduszy:

- Doradcą inwestycyjnym dla WIOF African Performance Fund będzie GenAfrica Asset Managers Limited;

- Rolę doradcy inwestycjnego dla WIOF Conservative Risk 3% Portfolio oraz WIOF Global Strategy Alpha Portfolio przejmie GFG Limited;

- Cogent Asset Management zostanie doradcą inwestycyjnym dla WIOF South-East Asia Performance Fund.