Wstęp

WSP obejmuje różnorodną gamę Funduszy funduszów zarejestrowanych od 2010 roku w Luksemburgu – najważniejszym europejskim centrum funduszy inwestycyjnych przeznaczonych na rynek europejski – które charakteryzują się interesującymi cechami, przyjaznymi dla klientów.

Każdy subfundusz jest profesjonalnie zarządzany i stosuje zasadę dywersyfikacji, zaś każdy rodzaj papierów wartościowych jest dobierany według rygorystycznych kryteriów.

Każdy z subfunduszy znajdujący się w WSP oferuje zdywersyfikowane strategie inwestycyjne, umożliwiające kontrolowanie poziomu ryzyka przez inwestora. Subfundusze łączą w sobie różne podejścia do strategii inwestycyjnej, obejmując szeroki zakres alokacji i dobór papierów wartościowych. Daje to inwestorom możliwość dostępu do różnorodnych sposobów zarządzania aktywami i jednocześnie minimalizuje ryzyko zmienności dla poszczególnych papierów wartościowych, sektorów lub strategii.

WSP jest otwartą spółką inwestycyjną, wpisaną na oficjalną listę przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania na mocy luksemburskiej Ustawy z dn. 20 marca 2002 r. o przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania.