Zalety WIOF

  • Multiple managers - Unikalna cecha i prawdopodobnie najważniejsza różnica pomiędzy World Funds a jego konkurentami, polega na doborze przodujących firm zajmujących się zarządzaniem inwestycjami z całego świata, mających potwierdzoną historię dokonań i doświadczenie w zarządzaniu określonymi funduszami inwestycyjnymi lub strategiami, które są wykorzystywane w ramach WIOF.

  • Wybór waluty referencyjnej - Ceny wyemitowanych akcji są wyrażone w walutach wybranych przez inwestora, a nie w walucie preferowanej przez zarządzającego menadżera, jak to ma miejsce w przypadku większości międzynarodowych funduszy inwestycyjnych oferowanych na tych rynkach.

  • Dobór struktury opłat - Inwestorzy mają możliwość dokonania wyboru pomiędzy opłatą początkową (udziały klasy A) bądź też inwestycji bez ponoszenia opłat wstępnych (udziały klasy B).

  • Szeroka oferta subfunduszy rynków rozwijających się - WIOF oferuje możliwość inwestowania w rynki rozwijające się Europy Centralnej i Wschodniej, Rosji i krajów CIS, Chin, Indii, Pakistanu, Ameryki Łacińskiej, Środkowego Wschodu i Azji Południowo-Wschodniej.