Zalety

  • Zarządzanie portfelem oparte na aktywnym zarządzaniu ryzykiem - Inwestowanie z aktywnym zarządzaniem ryzykiem umożliwia utrzymywanie ryzyka inwestycyjnego na poziomie odpowiadającym Twojemu profilowi ryzyka.
  • Ochrona kapitału przez stopniową redukcję ryzyka - Konto Styl Życia PLUS spełnia trzy funkcje: kumuluje środki, efektywnie pomnaża i chroni kapitał poprzez redukcję ryzyka
  • Dywersyfikacja portfela - Konto Styl Życia PLUS umożliwia inwestowanie na całym świecie.
  • Inteligentny wybór instrumentów inwestycyjnych - Wybór instrumentów finansowych opiera się na dokładnej analizie inwestycyjnej wykonywanej we współpracy z renomowanymi firmami konsultingowymi.
  • Stabilizacja za pośrednictwem produktów inwestycyjnych zapewniających stały zysk - Konto Styl Życia PLUS zapewnia wielopoziomową ochronę przed ryzykiem inwestycyjnym.
  • Różnorodność i elastyczność - W trakcie inwestycji, w zależności od Twojej aktualnej sytuacji, możesz na ustalonych zasadach zmienić wysokość regularnej inwestycji lub wypłacić część środków bez konieczności rozwiązywania umowy.