Wstęp

LifeFlex to program inwestycyjny o krótkim i średnim horyzoncie czasowym i wysokiej elastyczności, który umożliwia także dopasowanie inwestycji do pojawiających się, często nieprzewidywalnych zdarzeń finansowych.

LifeFlex nie jest produktem ubezpieczeniowym i w związku z tym nie przewiduje żadnych opłat czy kar za opuszczenie płatności kilku składek.  

LifeFlex umożliwia Państwu (lub Państwa Pracodawcy) inwestowanie w okresie od 3 do 10 lat. Nie ma znaczenia Państwa wiek, ani stan zdrowia lub praktykowane hobby.

LifeFlex pozwala na wpłacanie regularnych składek lub zainwestowanie kwoty jednorazowej.

Najprostsze strategie są często najlepsze, dlatego LifeFlex oferuje 2 strategie inwestycyjne: Classic i Dynamo. Strategie te pozwalają na inwestowanie w portfele funduszy inwestycyjnych, uwzględniających większość głównych rynków giełdowych na całym świecie, w szczególności rynki rozwijające się.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie produktowej LifeFlex: www.lifeflex.pl