Series 6 - GBP

Lombard 82 - Bonds Series 6 - GBP to średnioterminowe obligacje, które emitowane są przez Lombard 82 Securitisation Fund i nie są przeznaczone do obrotu publicznego.

 • Nazwa obligacji: Lombard 82 - Bonds Series 6 - GBP
 • ISIN: LU0667540651
 • Kod Bloomberg:
 • Telekurs:
 • Typ inwestora: inwestor zaawansowany
 • Spółka zarządzająca: Xantis S.A.
 • Agent rejestracyjny, transferowy oraz rachunkowy:Trident Trust Company (Luxembourg) S.A.
 • Jurysdykcja: Luksembourg
 • Okres subskrypcji: w trakcie
 • Waluta: GBP
 • Inwestycja minimalna: 125.000 GBP
 • Wartość nominalna: 1 GBP
 • Udział inwestycji w nabyciu: 100% zainwestowanych środków
 • Częstotliwość wypłaty kuponu: kwartalnie
 • Stopa procentowa: 4 % p.a.
 • Data zapadalności: 1 sierpień 2021