Profesjonaliści inwestycyjni

Cogent Asset Management Założyciele specjalizującej się w inwestycjach zgodnych z zasadami szariatu spółki Cogent Asset Management Ltd zarządzali uprzednio nagradzanymi i odnotowującymi najlepsze wyniki funduszami różnych kategorii. Zespół ten opracował strategię zarządzania akcjami poprzez systematyczne i stymulowane przez proces podejście do inwestycji, które w sposób rygorystyczny realizuje dobór akcji w oparciu o podstawowe kryteria ilościowe.

GenAfrica Asset Managers (poprzednio Genesis Kenya) powstał w 1996r., w celu dostarczenia wysokiej jakości usług zarządzania inwestycjami dla kenijskich inwestorów instytucjonalnych. Siedziba spółki mieści się w Nairobi, Kenja z biurem również w Kampali, Ugandzie. Spółka świadczy usługi zarządzania inwestycjami dla inwestorów instytucjonalnych w Kenji i Ugandzie, takich jak: plany emerytalne, firmy ubezpieczeniowe, oraz zamożnych inwestorów indywidualnych.
 GFG Limited jest prywatną, niezależną spółką zajmującą się zarządzaniem inwestycjami oraz bankowością inwestycyjną, dedykowaną budowaniu trwałej współpracy z klientami i oferowaniu swojego doświadczenia oraz rozwiązań mających na celu zaspokojenie rosnących potrzeb swoich klientów. Spółka obsługuje wielu prominentnych i różnorodnych klientów i inwestorów, w tym korporacje, inwestorów instytucjonalnych i zamożne osoby prywatne. W ramach swojej działalności zarządzania inwestycjami spółka oferuje niezależne doradztwo inwestycyjne i doświadczenie z zakresu zarządzania, a jej zespół wykorzystuje pochodzące od niezależnych ekspertów zewnętrznych wyniki globalnych analiz w celu podejmowania właściwych decyzji inwestycyjnych.
INCA Investments, LLC

INCA Investments, LLC („INCA“) jest niezależną firmą zarządzającą funduszami, całkowicie skupiającą się na rynkach Ameryki Łacińksiej. Firma została założona w 2004 r. i jest zarejestrowanym doradcą inwestycyjnym przy Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. INCA jest zlokalizowana w Miami na Florydzie, które jest powszechnie uważane za centrum biznesowe Ameryki Łacińskiej i gwarantuje firmie strategiczną lokalizację do monitorowania różnych rynków regionu. Zespół inwestycyjny INCA składa się z grupy oddanych specjalistów inwestycyjnych, specjalizujących się w regionie Ameryki Łacińskiej. Starszy personel inwestuje na rynkach Ameryki Łacińskiej od wczesnych lat 90-tych i jest wspierany przez grupę analityków, którzy działają w najważniejszych sektorach regionu.

Reliance Wealth Management należący do Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group jest funduszem niszowym, oferującym produkty inwestycyjne dla klientów instytucjonalnych, firm inwestycyjnych oraz klientów indywidualnych dysponujących środkami na inwestycje o znaczącej wartości w Indiach i poza nimi. Jego działania skupiają się na tworzeniu portfeli akcji dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zgodnie z indywidualnie ustalanymi warunkami [segregated mandates] oraz tworzenie wartości dodanej dla klientów. Zespół ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu inwestycjami na rynkach międzynarodowych za pośrednictwem Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych [Foreign Institutional Investor] jako doradca funduszy rynku indyjskiego bądź specjalnych programów inwestycyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów instytucjonalnych, w tym funduszy koncentrujących się na inwestycjach w sektorze publicznym [sovereign funds].

 

t of the Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group, is a niche provider of investment products to institutions, investment companies and high net-worth individuals in India and overseas. Its primary focus is on creating custom made equity portfolios as segregated mandates and delivering value to clients. The team has a long history of managing international investments through the Foreign Institutional Investor route as advisors, either to India-dedicated funds or to segregated mandates from institutional clients including sovereign funds.