25.11.2004

Cornhill Management si Vám dovoluje oznámit, že nejvýznamnější analytická ainformační společnost v oblasti podílových fondů, Standard & Poor´s(S&P), ocenila fond WIOF Balanced Euro ratingem 4****.

Fond WIOF Balanced Euro byl oceněn 4**** od Standard & Poor´s.Společnost S&P ocenila také fond WIOF Global Equity ratingem 3***, a to zavynikající historickou výkonnost. S&P nedávno zahrnula tyto dva fondy dosvé sofistikované databáze, v níž výkonnost jednotlivých fondů sleduje.Díky této databázi si investoři mohou snadno ověřit výkonnost fondů neboporovnat 80 000 fondů, které po celém světě S&P hodnotí. Jen tamožnost být součástí této databáze je obrovský úspěch a zdůrazňujevýkonnost, které tyto dva fondy WIOF dosáhly. Přes 5 000 profesionálů ve20 zemích světa sleduje výkonnost a volatilitu fondů v průběhu 36-timěsíčního období a porovnává ji s výkonností fondů stejné kategorie.Výsledkem tohoto procesu je klasifikační systém, který přiděluje fondůmod 1* (nejnižší) až do 5* (pro nejvíce ceněné fondy). Chcete-li sedozvědět více o systému klasifikace společnosti Standard & Poor´s,klikněte na www.funds-sp.com. Pro víceinformací o hodnocení fondů WIOF Balanced Euro a WIOF Global Equitynavštivte stránky fondů.