01.04.2008

Parex Group jest jedną z ostatnich pozostałych jeszcze lokalnychi prywatnych instytucji finansowych na Łotwie, oferującej uniwersalne usługibankowe o zasięgu globalnym i obejmującej Region Bałtycki. Parex banka(dalej – Bank) jest uznanym uniwersalnym bankiem, działającym nie tylko naeuropejskim detalicznym i korporacyjnym rynku, lecz także na międzynarodowymrynku kapitałowym. Działalność oddziałów Parex Group obejmuje sektorbankowości, finansów, leasingu, zarządzania aktywami oraz ubezpieczeńna życie.

Parex Asset Management (PAM) pozostaje największym i najszybciejrozwijającym się zarządcą aktywami w Reginie Bałtyku. W czerwcu 2007 r.,PAM został włączony do tabeli ligii 400 największych spośród europejskichzarządców majątkowych, zebranych przez magazyn Investment & PensionEurope. Co więcej, PAM został nazwany „ Europejskim SpecjalistąInwestycyjnym 2007 roku” przez Funds Europe magazine. W 2007 r., PAMskonsolidował prowizje oraz wpływy z opłat w kwocie przekraczającej 4 mlnLVL, oraz aktywa klientów w kwocie ponad 0,5 mld LVL. Pomimo rosnącejkonkurencji, fundusze inwestycyjne PAM dominowały na Łotwie z udziałem ponad50% rynku. Rok 2007 był znaczący pod względem rangi geograficznejdystrybucji funduszy PAM oraz nowych jego produktów. W 2007 roku, PAMwypuścił nowy fundusz Caspian Sea Equity Fund, Ukrainian Equity Fund, jakrównież Strategic Allocation Funds. Dodatkowo PAM stał się pierwsząspółką inwestycyjną w Regionie Bałtyckim, który uruchomił fundusze wglobalnej platformie dystrybucyjnej HSBC dla inwestorów instytucjonalnych.

W 2008 roku, Parex Group będzie kontynuował rozwój innowacyjnychproduktów oraz ulepszał istniejące rdzenne produkty bankowe w celuosiągnięcia pozycji dominującej na Łotwie oraz poszerzenia ichdziałalności w innych krajach. Wierzymy, że w 2008 roku Parex Grouposiągnie nawet jeszcze lepsze wyniki i wzrost.