10.08.2006

Wybór metod naliczania opłat Wybór waluty zapisów Wieluzarządzających
Łatwość
Bezpłatne przeniesienie środków po trzech latach
Dostosowanie do struktury Państwa inwestycji

Efektywność podatkowa w przypadku umorzenia Wielu zarządzających –zasadnicza różnica między WIOF a innymi ofertami Wybór produktów funduszyinwestycyjnych oferowanych w walucie zapisów odpowiadającej walucie krajuinwestora – brak dodatkowych kosztów wymiany walut Wybór strukturynaliczania opłat – zapłać bezpośrednio przy zapisach lub przyumorzeniach, zbuduj własny portfel i pokryj opłaty z góry lub inwestuj wStrategiczny Sub-fundusz, w którym opłaty za przystąpienie są zwyklezerowe – po dokonaniu inwestycji nasze scentralizowane Centrum Marketingui Przetwarzania zapewni najwyższy standard obsługi w celu umożliwieniaśledzenia jej postępów. Możesz poprosić o roczne zestawienie inwestycji amożesz także znaleźć ostatnie ceny akcji i pobrać w dowolnym czasieaktualny raport na temat Twoich inwestycji. Odwiedź stronę www.wiof-funds.com i postępuj zgodniez instrukcjami w celu uzyskania pożądanych informacji. Bezpłatneprzeniesienie środków po trzech latach (z zastrzeżeniem szczegółowychwarunków obowiązujących dla każdego Sub-funduszu, zgodnie z treściąprospektu) – w miarę pojawiania się innych okazji do inwestycji możeszprzenosić swe środki w ramach Sub-funduszy WIOF. Jeżeli przeniesieniadokonujesz po trzech latach od daty pierwszej inwestycji, nie zostajeszobciążony żadnymi opłatami. Możesz przenieść środki także przedupływem trzech lat uiszczając opłatę w wysokości 0,50% wartościprzenoszonych akcji, nie wyższą jednak niż równowartość 50 USD.Łatwość umorzenia – środki z Twojej inwestycji w WIOF są w raziepotrzeby zawsze dostępne i płynne, z zastrzeżeniem opóźnienia w postacipięciu dni roboczych od daty otrzymania zlecenia umorzenia akcji. Efektywnośćpodatkowa – inwestorzy korzystają z faktu, że w świetle aktualnieobowiązujących przepisów podatkowych WIOF nie podlega w Luksemburguobciążeniu żadnymi podatkami dochodowymi ani podatkami kapitałowymi.