11.02.2008

Wyprzedaże na globalnych rynkach akcji nie ominęły także akcji na rynkachśrodkowoazjatyc­kich, tym samym dowodząc, że akcje tego regionu nie sąodizolowane od wydarzeń mających miejsce na rynkach globalnych. Naszym zdaniemnajważniejszymi łącznikami pomiędzy rynkami Azji Środkowej i globalnymirynkami akcji są: podejście do aktywów obarczonych ryzykiem, ceny towarówi dostęp do finansowania.

Poszczególne sektory

Sektor bankowy

 Ogólnie mówiąc, chociaż banki kazachskie bardzo mocno odczułyglobalne zachwianie płynności, sądzimy, że rząd kazaski posiada niezbędneśrodki finansowe i instrumenty w celu złagodzenia zaistniałych problemów wsektorze bankowym i budowlanym. Dyrektor generalny BTA szacuje, że abyzapewnić przeciętny wzrost aktywów w wysokości 9–10% w 2008 r., bankipotrzebują wsparcia od rządu na poziomie dodatkowych 4 mld USD (bezzaciągania dodatkowego zadłużenia zewnętrznego). Kwota ta nie wydaje sięzbyt duża dla kraju, którego rezerwy międzynarodowe wynoszą 17,4 mld USD, aKrajowy Fundusz Ropy jest wart 21 mld USD.

 W ciągu ostatnich tygodni zaobserwowano niewielkie polepszenie wkazachskim sektorze bankowym (oraz w podejściu inwestorów do banków). W tymtygodniu koreański bank Kookmin potwierdził, że prowadzi negocjacjedotyczące przejęcia udziału w szóstym pod względem wielkości bankukazachskim Bank CentralCredit. To przejęcie przyniosłoby korzyści zarównobezpośrednio BCC (dostęp do funduszy), jak i kazachskiemu sektorowi bankowemujako całości. Niektóre mniejsze banki kazachskie, takie jak Temir Bank, BankCaspian i Tsesna, także są uważane za interesujące obiekty przejęć dlamiędzynarodowych graczy, chcących uzyskać przyczółek w Kazachstanie (np.Raiffaisen, VTB). Jednocześnie dwóch graczy na rynku azjatyckim ogłosiłozamiar ustanowienia oddziałów w Kazachstanie, co może oznaczać łatwiejszydostęp do finansowania dla kazachskiego sektora korporacyjnego.

Sektory wydobywcze

 Sektory wydobywcze (ropy i gazu, metali i górniczy) są dośćznacznie skorelowane z globalnymi rynkami finansowymi. Głównym łączem sąglobalne ceny towarów. Producenci metali szlachetnych powinni dawać sobieradę stosunkowo dobrze, biorąc pod uwagę silne oczekiwania cenowe.

 Z punktu widzenia regionu, korzystnym zjawiskiem jest silny potencjałwzrostu produkcji większości firm, który częściowo funkcjonuje jakopoduszka amortyzacyjna chroniąca przed niższymi cenami towarów.

 Sprawy wewnętrzne — w szczególności polityka — odgrywająważną rolę w zakresie dynamiki cen.

 Mamy bardzo pozytywne odczucia odnośnie do sektorów wspierającychsektor ropy i gazu (np. obsługi pól naftowych, infrastruktury). Firmy w tychsektorach mogą się poszczycić solidną, długoterminową historią wzrostustymulowanego przez napływ dużego kapitału (i osób) w tych sektorach (np.inwestycje w sam Kashagan powinny wynieść ponad 120 mld USD), a zdarzeniazaistniałe na globalnych rynkach mają ograniczony wpływ na podstawydziałalności tych firm.

Sektory zależne od popytu krajowego (z wyłączeniem bankowościi budownictwa)

 Sektory zależne od popytu krajowego powinny być najmniej podatne naproblemy zaistniałe na rynkach globalnych (wyłącznie poprzez dostęp dofinansowania). Jednak obecnie istnieje raczej ograniczona liczba takich firm wregionie.

Podejście ilościowe

 Poniższa tabela wskazuje, że w ujęciu historycznym Fundusz WIOFCentral Asian charakteryzuje się raczej niskim poziomem korelacjiz rozwiniętymi rynkami globalnymi. Na przykład korelacja pomiędzy Funduszema S&P 500 wynosi 0,17, podczas gdy korelacja pomiędzy indeksem MSCI EM aS&P 500 w tym samym okresie wyniosła 0,60.

 Najwyższa korelacja wiąże Fundusz z indeksem RTS2 (0,72) orazindeksami MSCI EM i MSCI EM Asia (ok. 0,67).

 Fundusz ma stosunkowo niską korelację z miejscowym indeksem akcjiKazachstanu KASE. Naszym zdaniem do głównych przyczyn tego stanu rzeczy są:po pierwsze fakt, że fundusz nie inwestuje w lokalne akcje, a po drugiestosunkowa niska płynność miejscowych akcji.

Korelacja WIOF Central Asian Opportunities Fund z wybranymi indeksami[wpływy tygodniowe od rozpoczęcia działalności]

Edgars Makarovs

Menadżer portfela

Parex Asset Management