10.05.2007

Raiffeisenbank a.s. w Republice Czeskiej odnotował w ubiegłym (2006) rokuwzrost zysku netto na poziomie 51% dzięki całkowitemu wzrostowi aktywów dokwoty niemal 90 miliardów koron. Porównując dwa poprzednie lata, zysk nettow 2006 roku osiągnął 562,2 miliona koron wobec 371,5 miliona w 2005.

Lubor Žalman, dyrektor zarządzający Raiffeisenbank a.s. powiedział:„Ubiegły rok był wyjątkowy dla Raiffeisenbank a.s. pod względem wyników.Udało się nam osiągnąć wzrost zysku przy jednoczesnym utrzymaniu kontrolikosztów. Ponadto odnotowaliśmy wzrost udziału w najważniejszych sektorachrynku”.

Zysk przed opodatkowaniem wzrósł o 54% do kwoty 764 milionów koron, zaśaktywa razem osiągnęły wartość 89,7 miliarda koron pod koniec 2006 roku.W porównaniu z aktywami w 2005 roku, których wartość wynosiła75,9 miliarda, odnotowano wzrost o 18%.

Lubor Žalman powiedział także: „Aprecjacja tak solidnego wzrostuRaiffeisenbank a.s. została doceniona poprzez przyznanie mu tytułu„Najbardziej Dynamicznego Banku 2006 roku”.

Ubiegłoroczne wyniki ponownie pokazują silną pozycję Raiffeisenbank a.s.w regionie raz na międzynarodowych rynkach finansowych.

Źródło: http://www.rb.cz/