09.04.2010

S&P wydało raport, z którego wynika, że Ameryka Łacińska wyszłaz globalnej recesji w lepszej kondycji niż spodziewała się tego większośćanalityków i powraca do wyników z pozytywnym wzrostem PKB za 2010 rok.Kraje Centralnej i Południowej Ameryki pokazały lepszą odpornośćekonomiczną podczas globalnego załamania ekonomicznego w porównaniu do ichdoświadczeń z wcześniejszych światowych recesji.

Brak ustanowienia monarchii w regionie w 2009 roku oraz ostatnie lataumiarkowanej polityki fiskalnej, lepszej polityki monetarnej i poprawaogólnych warunków socjalnych są podstawą dla trwania wzrostów wnadchodzących latach.

Globalny kryzys finansowy i załamanie ekonomiczne, w wielu krajachwywołały gwałtowne reakcje przeciwko polityce prorynkowej. Lecz godnym uwagii może ironicznym wyjątkiem jest Ameryka Łacińska, region kojarzonyz antyrynkowym populizmem. Większość krajów Ameryki Łacińskiejrealizowało w ostatnich latach pragmatyczną, przyjazną rynkom politykęekonomiczną, włączając liberalizację w handlu, prywatyzację, otwartośćna inwestycje zagraniczne, rozwój rynku finansowego oraz ostrożną politykęfiskalną i monetarną w celu uniknięcia wysokiego deficytu i inflacji.Wśród monarchii regionalnych, tylko Wenezuela, Ekwador, Boliwia i Argentynapostępowały znacznie inną drogą w polityce ekonomicznej. Żadna z grupkrajów, ani ta która osiągnęła wzrost ani druga grupa czterech krajów niezmieniły swojej polityki ekonomicznej od momentu, gdy nadeszła globalnarecesja.