25.03.2010

Agencja ratingowa Standard & Poor's Ratings Services zrewidowała ocenędla Indii z negatywnej na stabilną. Jednocześnie S&P utrzymaładługoterminowy rating ‚BBB-‘ oraz krótkoterminowy rating ‚A-3‘ dlaIndii, ponieważ spodziewana jest poprawa w stanie finansów tego kraju wnajbliższych latach i gospodarka będzie się mocno rozwijała.

Rewizja w ocenie odwierciedla pogląd agencji S&P, że stan finansówIndii może się teraz poprawiać oraz że gospodarka będzie szła ścieżkąsilnego rozwoju. Jednak, Standard & Poor's będzie dalej monitorowałakroki w wydatkach publicznych podjętych przez rząd. Rating Indii może zostaćpodniesiony jeśli rząd dalej w znaczący sposób będzie ograniczał deficit wfinansach publicznych. W odwrotnym przypadku, gdy rząd będzie prowadziłluźną politykę fiskalną lub jeśli wystąpią niepowodzenia w tym zakresie,wskazujące na obniżenie perspektywy rozwoju gospodarczego, wówczas ocenamoże być odpowiednio obniżona.

Aby uzyskać więcej informacji o ratingach S&P's zapraszamy nastronę: http://in.reuters.com/…023520100318