22.12.2006

19 grudnia 2006 r. Władze Monetarne Singapuru wyraziły zgodę na ponownerozszerzenie rodziny subfunduszy WIOF, dzięki czemu nasza oferta w Singapurzeobjęła 30 subfunduszy WI­OF.