Fundusze rynków arabskich

World Shariah Funds PCC Limited jest otwartą spółką inwestycyjną, zarejestrowaną w Guernsey jako Protected Cell Company (PCC). Celem inwestycyjnym PCC jest długoterminowy wzrost kapitału osiągany poprzez aktywne zarządzanie portfelem akcji podległych prawu Sariah, które mogą być lokowane w danej jurysdykcji.