30.03.2009

Reliance Capital ogłosił wyniki za kwartał zakończony 31 grudnia2008. Skonsoli­dowany zysk netto wyniósł RS. 132 crore (27 mln USD), cooznacza wzrost o 11%. Jednocześnie wartość netto spółki wyniosła7249,6 R crore (1.5 mld USD). Pod względem wartości netto spółka zaliczanajest do jednej z trzech najlepszych spółek indyjskiego prywatnego sektorausług finansowych. Spółka posiada zadłużenie kapitału własnego napoziomie 1,8, pozostając bez zmian od 30 września 2008. Cieszy się onarównież najwyższą oceną ratingową „+ A1“ i „F1 +“ ICRA i Fitch,odpowiednio dla programu pożyczek krótkowterminowych oraz ‘CARE AAA‘ dlaprogramu zadłużenia długoterminowego.

Reliance Capital jest jedną z wiodących i najszybciej rozwijających sięprywatnych firm indyjskiego sektora usług finansowych. Reliance Capitalprowadzi działalność w zakresie zarządzania aktywami, funduszyinwestycyjnych, ubezpieczeń ogólnych oraz na życie, private equityi inwestycji w nieruchomości, pośrednictwa na rynku akcji; działa jakodepozytariusz, dystrybutor produktów finansowych, w obszarze consumer financeoraz innych działań w zakresie usług finansowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sprawozdań finansowych RelianceCapital Limited’s, zapraszamy na: http://www.reliancecapital.co.in/