30.09.2008

Szanowni Państwo,

Niniejszym chcielibyśmy poinformować Państwa o bieżących zmianach wWorld Investment Opportunities Fun­ds.

Celem strategii długoterminowej Funduszu jest znaczący wzrost siłyfinansowej indywidualnych subfunduszy w celu zapewnienia maksymalizacji zyskułącznie ze stabilizacją inwestycji podczas okresu turbulencji na rynkachkapitałowych. Jednocześnie WIOF chciałby zaoferować klientom najlepszemożliwe rozwiązanie spełniające ich wymagania.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, prosimy zapoznać sięz Wiadomością dla Akcjonariuszy