24.09.2007

C-QUADRAT Investment AG, niezależny europejska Firma Zarządzająca, możez dumą spojrzeć na udaną pierwszą połowę 2007 roku.

Skonsolidowany przychód brutto za pierwszą połowę 2007 roku osiągnąłpoziom 26,2 miliona euro, co oznacza wzrost o 5,1 miliona euro lub24,4 procent w analogicznym okresie 2006 roku. Ponadprzeciętny wzrostprzynoszącego przychody portfela (aktywa generujące opłaty) Grupy stanowipodstawę dużych zysków, które wzrosły o 21,9 procent z kwoty4,3 miliarda euro pod koniec 2006 roku do kwoty 5,3 miliarda euro na dzień30 czerwca 2007 roku.

Zysk przed opodatkowaniem (EBT) znacząco wzrósł do kwoty 4,8 milionaeuro, co oznacza wzrost o 24,5 procent. W pierwszej połowie 2007 roku zysknetto wyniósł 3,9 miliona euro, co stanowi wzrost o 35,9 procent wanalogicznym okresie 2006 roku. Do tak doskonałych wyników przyczyniła siędziałalność wszystkich działów, które kontynuowały podjęta drogęrozwoju.

Wyniki te są istotnym osiągnięciem, które po raz kolejnym odzwierciedlasilną pozycję C-QUADRAT Investment AG w regionie oraz potencjał do objęciapozycji lidera rynku finansowego.