27.06.2007

EKSKLUZYWNY WYWIAD Z GOŚCIEM: SERGEJS MEDVEDEVS – I VICE DYREKTOR PAREXASSET MANAGEMENT

Proszę opowiedzieć o Zarządzie Parex Parex Asset Management powstał w2001 roku jako przedstawicielstwo Parex Banka, największego i najszybciejrozwijającego się banku regionu bałtyckiego. Jesteśmy największymi Assetmanagerami w regionie z rozległym doświadczeniem w globalnych rynkachfinansowych a w szczególności ekspertami w centralnych orazwschodnioeuro­pejskich sektorach inwestycyjnych

Kiedy Powstał Parex Banka? Parex Banka sam w sobie jest najdłużejistniejącym bankiem w regionie, powstałym 15 lat temu, jeszcze w latachreżimu komunistycznego, działającego już na zasadach wolnego rynkui kapitalizmu. Bank jest własnością prywatną i wykazuje konsekwentnądochodowość od momentu powstania. Wyrazem tego są przyznane liczne nagrodyoraz wyrazy uznania dla wielce wysokiej wydajności działaności

Jak długo działa Pan w zarządzie Parex? To jest mój 10 rok od kiedyjestem związany z Parexem, moja rola jest bardziej strategiczna w firmiechociaż wszyscy dokładają strań jako zespół

Czy istnieje jakiś szczególny styl zarządzani Parexem i czy zależy on odtypu zarządzanymi inwestycjami, np. obligacjami bardziej niż funduszamikapitałowymi? Jesteśmy zdecydowanie aktywnymi inwestorami, zwłaszcza winwestycje, te z całkowitym zwrotem, bez względu na to, czy mówimyo obligacjach, czy też o funduszach kapitałowych. Posiadamy silną,ugruntowaną pozycję, co jest szczególnie ważne dla rynków energetycznych-skupiamy się na całkowitych perspektywach danego sektora bądź firm, jakopotencjalych obiektów naszych inwestycji, lecz naszym głównym kierunkiem,jest: ponosząc ryzyko, możliwości są większe, więc jeśli nie jesteśwystarczająco aktywny, nie zwróci ci się

Jakie było Pana wcześniejsze doświadczenie oraz przygotowanie teoretyczne?Zawsze interesowały mnie finanse – zanim dołączyłem do PAREXa,pracowałem w firmie z branży paliwowej w departamencie finansów przezkilkanaście lat. Ale zawsze łączyłem te dwie dziedziny: biznes i finanse,jako świetną kombinację

Którym z Funduszy WIOF Pan kieruje? Zarządzamy czterema funduszami WIOF:Bałtyckim, Rosyjskim, CIS Bond Fund i Central Asia Opportunities Fund –przy czym ostatnie dwa z wymienionych powstały niedawno, więc jest to bardzoekscytujacy dla nas teraz okres

Jaką wydajność wykazują fundusze do tej pory? I jakie są perspektywy?Obydwa fundusze skierowane są do klientów instytucjonalnych i wykazująnadzwyczaj dobra wydajność – wyniki liczbowe pokazują, że FunduszBałtycki w skali rocznej osiągnął wyniki 57% stopy zwrotu, przy 10%zmienności, podczas gdy Fundusz Rosyjski miał 53% stopę zwrotu, z 23%zmiennością. Obydwa Fundusze posiadają wartość 7 mln euro (BOF)i 4,5 mln euro (ROF) odpowiednio.I wy­gląda na to, że ten pozytywny trendbędze kontynuowany

Jak Pan przewiduje, jaki będzie zwrot np. po 6 miesiącach? Przewidziećjest zawsze trudno, chociaż obecna sytuacja w Kazachstanie jest bardzo gorąca.Jest to najszybciej rozwijający się region pod względem ekonomicznymz olbrzymimi możliwościami inwestowania w całym regionie – jest to rynekstarych kresów bardzo szybko rozwijajacy się i miejsce ekspansji dużejliczby firm. Pierwsi inwestorzy tamtejsi osiągną korzyści z doskonałegowzrostu potencjału. Kraje Centralnej Azji są całkiem różne, niektóreniestabilne politycznie i dlatego też posiadające bardzo wysokie ryzyko dlainwestycji. Kazahstan jest stabilny, z przejrzystą liberalna ekonomią,dlatego też wskaźniki wyglądają korzystnie dla następnych 6 miesięcy.

W jaki sposób Pan decyduje, które spośród firm dodać do portolio? Każdyz funduszy ma trochę inny rynek, na którym się skupia, dlatego teżcodziennie manager funduszu współpracując bezpośrednio ze swoimianalitykami, decyduje które spośród firm wybrać. Mamy ponad 50 firm wkażdym z naszych funduszy, a świat się stale rozwija. Nasz proces selekcjijest zgodny i sprzyja nam w pracy- ważne jest, że gdyby ktoś zadecydowało odejściu z Parex, nie naruszy to systemu. Ale wprost krytyczne jestpamiętać o tym, że potrzebujesz wspaniałego zespołu żeby mieć wspaniałysystem.

Dlaczego powinienem inwestować w Państwa fundusze? Wspomniałem wcześniejo naszej ścieżce postępowania – i to mówi wiele, że nasi pracownicy(łącznie ze mną) również czują się wystarczajaco przekonani, abyinwestować z nami. Istotnie, Parex Bank jest obecnie jednym z naszychnajwiększych klientów

Analitycy przygotowują się do korekcji akcji w czerwcu – czy w związkuz tym, jakieś wątpliwości? Nigdy nie można uniknąć fluktuacji cen –zmienność jest zawsze. Ani nie można narzekać na mroźną zimę, po prostutrzeba sobie umieć poradzić. Na przykład, mozna się przenieść na rynekobligacji, poprze co będzie mniejsza zmienność. Zmiana jest tak dobra jakdługo jesteś na to przygotowany…nikt nie posiada krystalicznej kuli!

Jakie jest Pana spojrzenie na wschodzące rynki – czy są one ryzykowne?Jak wspomniałem, cały region jest potencjalnie skomplikowany, ponieważ jeston nowy – pod względem syuacji geopolitycznej jest to rynek ryzykowny,jednak możliwości są olbrzymie, i tak długo jak managerowie są ostrożnii dokładni w ich podejściu

Jeśli wczesniej nigdzie nie inwestowałem, od czego powinienem zacząć?Proszę porozmawić z kimś , do kogo ma Pan zaufanie, tak, żeby miećpewność na jak duże ryzyko może się Pan przygotować podejmując danąinwestycję

Czym Pan kieruje? Mam bardzo interesującą pracę – nigdy się w niej nienudzę. Codziennie uczę się wielu nowych rzeczy, rozwijam profesjonalizmi stale stykam się z z nowymi wyzwaniami. Jeszcze za wcześnie dla mnie naemeryturę

Czy ma Pan mozliwośc odbierania kanału BLOOMERG w domu? Nie, ale w pracymam możliwość na czterech odbiornikach, dodatkowo REUTERS

Czy kiedykolwiek wycofał Pan swoją inwestycję z rynków pieniężnych?Kiedy jest duży nacisk, czasem jest trudno całkowicie się wycofać, ale naszczęście mam dwoje małych dzieci (7 i 8 lat), więc jest wiele rodzinnychzobowiązań i wydarzeń na których muszę się skupić i to pomaga.

W jaki sposób Pan się relaksuje? Moja rodzina pomaga mi w tym, naszczęście mieszkam i pracuję w przepięknym mieście Rydze, niedaleko Pragi.I ponieważ mogę chodzić pieszo do pracy, więc jest to dla mnie sposobnośćdo odstresowania przed zaczynającym się dniem w pracy