08.05.2007

generoval C-QUADRAT nejlepší výsledek čistého zisku ve své historii

C-QUADRAT Investment, nezávislý evropský asset manager, má za sebounejúspěšnější rok od svého založení v roce 1991. V roce2006 vzrostl příjem z běžné činnosti o 32.7 % na 40,9 mil. EUR a ziskpřed zdaněním o 44.7 % na 5,9 mil. EUR. V důsledku toho významněvzrostl čistý zisk po zdanění, jmenovitě o 58.0% na 4.7 mil. EUR.V souladu s IFRS standardy tyto výsledky nezahrnují čistý ziskVPM/Absolute Plus Group, protože tato společnost byla získána ke konciúčetního roku.

V roce 2007 očekává C-QUADRAT navázání na tento pozitivní trenddíky pokračujícímu rozvoji a expanzi na trhy v Německu a východníEvropě. Prozatím dostupná podniková data ukazují pro první měsícenového účetního roku odpovídající pozitivní vývoj. C-QUADRAT –“The Fund Company” – je nezávislý asset manager působící v celéEvropě. Společnost byla založena v roce 1991, má vlastní společnost prokapitálové investice s bankovní licencí od roku 2003 a od listopadu2006 je kótována na Frankfurtské burze cenných papírů. Svými aktivitamiv asset managementu, analýzami,řízením investičních fondů a svýmistrukturovanými produkty si již C QUADRAT tým udělal v Evropě dobréjméno. Mnoho mezinárodně působících bank, pojišťoven a finančníchspolečností se spoléhá na odborné posudky společnosti C-QUADRAT.

Zdroj: http://www.c-quadrat.at/