FlexMax Konto

FlexMax Konto je flexibilní investiční program poskytující investorům maximální míru investiční svobody a potřebné flexibility pro vytvoření finanční rezervy a realizaci svých životních cílů a potřeb.

K dosažení vytyčených investičních cílů - penze, vlastní bydlení či studium dětí, jsou důležité především tyto základní předpoklady: Zodpovědně sestavený finanční plán, disciplína, čas a pravidelnost.

FlexMax Konto Flexibilita v investování

Více informace na www.flex-max.cz