04.02.2010

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) skończył ostatnio raport odnośniewyników gospodarczych Pakistanu związanych z programem wspierającym Stand-ByArrangement (SBA). Zakończenie raportu umożliwia natychmiastową wypłatękwoty odpowiadającej 766.7mln SDR (ok. 1.2mld USD), a tym samym całkowitapomoc jaką otrzyma Pakistan w ramach programu wyniesie 4.17mld SDR (ok.6.54mld USD).

Znaczne wysiłki pakistańskich władz, aby utrzymać kurs stabilizacjii reform strukturalnych przy słabym popycie zewnętrznym i trudnych warunkachpolitycznych i bezpieczeństwa, pomogły odzyskać zaufanie w krajui zapewniły wsparcie MFW programów wewnętrznych, które prowadzą do dalszejstabilizacji finansowej. Pomimo to, niestabilność w Pakistanie nadal jestwysoka, z powodu niskich wpływów, dużych dotacji energetycznych i słabegokredytowania sektora prywatnego. W celu zmniejszenia tej niestabilnościkonieczne będą: wiarygodna konsolidacja fiskalna, wsparta przez elastycznąpolitykę stóp procentowych i kursu walutowego, dalsze reformy strukturalneoraz ulepszone zarządzanie.

Więcej informacji:

http://imf.org/…/pr09480.htm

http://www.imf.org/…0/cr1006.pdf