25.05.2009

Bank Narodowy Pakistanu utrzymuje pozytywną opinię dotyczącą stanupakistańskiego systemu fiansowego jako sektora o znacznych wzrostach wostatnich latach. Pakistański sektor bankowy oraz finansowy, dzięki dynamice,sile i rentowności, mają ogromne możliwości wsparcia i wpłynięcia naszybszy rozwój i postęp gospodarczy. Pomimo tych imponujących osiągnięć,nadal pozostaje wiele wyzwań, w tym konieczność zwiększenia dostępności dosystemu fiansowego, dostępność finansowych siatek asekuracyjnych oraznadzorcze wyzwania dla dynamicznej infrastruktury finansowej, etc.

Mając to na uwadze, Bank Narodowy Pakistanu opracował strategię reformsektora bankowego w ciągu następnej dekady. Strategia ta będzie koncentrowaćsię na reformach w dziesięciu kluczowych obszarach, takich jak zwiększeniekonkurencji, efektywności i ochrony konsumentów, jak również dalszegowzmocnienia i konsolidacji sektora bankowego.

Aby uzyskać pełną informację prasową z Banku Narodowego Pakistanu,prosimy przejść do: http://www.sbp.org.pk/