11.02.2008

Sprzedaż CCR przez Commerzbank Grupie UBS została zamknięta 1 lutego2008 r. po uzyskaniu wszelkich niezbędnych zgód regulacyjnych.

Połączenie UBS Global Asset Management (France) SA i grupy CCR prowadzi dostworzenia grupy, która od razu będzie zaliczana do najważniejszych graczy nafrancuskim rynku zarządzania aktywami. To połączenie umożliwi także UBSkonsolidację swojej pozycji w sektorze bankowości prywatnej we Francji. Tafuzja umożliwi nam zbudowanie podstaw dla wzbogacenia oferty komercyjnej narynku francuskim oraz istotne wzmocnione potencjału dystrybucyjnego dla liniiproduktów CCR. Taka oferta komercyjna powiąże wspólne zasoby jednejz czołowych na świecie firm zajmujących się zarządzaniem aktywamii doświadczenia jej różnych ośrodków zarządzania aktywami z całegoświata z uznanym doświadczeniem z zakresu Value Equity, zmienności kursówi funduszy rynków pieniężnych. Oprócz dzielenia się doświadczeniem naszapozycja w grupie UBS da naszym klientom jeszcze większe gwarancje w zakresiesolidności i stabilności finansowej. Udział naszych zespołów i wspólnezaangażowanie, zmierzające do połączenia naszych sił, są istotnymiczynnikami, dzięki którym ten ważny projekt może odnieść sukces.