26.01.2011

Standard & Poor’s (S&P) podwyższyło ocenę dla WIOF China Performance Fund z “A” na “AA”. S&P uważa, że fundusz utrzymuje bardzo wysokie standardy jakości w swoim sektorze, oparte o własne procesy inwestycyjne i konsekwencję w zarządzaniu wynikami w porównaniu do funduszy o podobnych celach..

Podwyższenie oceny do "AA" dla WIOF China Performance Fund ponownie pokazuje, że fundusz jest klasą samą w sobie i przewyższa resztę mu podobnych w kategorii Azja Rozwijająca się - Hong Kong i Akcje Chińskie, mając na uwadze, że fundusz posiada historię krótszą niż 3 lata.

Oceny zarządzania funduszami Standard & Poor’s oparte są na ilościowej ocenie wyniku historycznego, zmienności i konstrukcji portfela oraz czynnikach ilościowych (zarządzanie, status korporacyjny i proces inwestycyjny), które mają wpływ na wyniki długoterminowe, mierzone w skali od A do AAA.

W opinii Standard & Poor's tylko fundusze zachowujące dyscyplinę w swoich procesach i pokazujące silne zarządzanie są w stanie, w długim okresie czasu, wypracować stały i ponadprzeciętny zwrot w porównaniu do innych funduszy w danym sektorze.

Należy zauważyć, że wysoka ocena nie jest wystarczającym czynnikiem do podejmowania decyzji inwestycyjnych, ale powinna być wskaźnikiem, który jako pierwszy można brać pod uwagę w procesie wyboru funduszu.

Pobierz raport Standard & Poor´s – WIOF China Performance Fund, styczeń 2011.