01.02.2007

SFM GROUP ma zaszczyt zaprezentować „INTERNATIONAL INVESTMENTCONFERENCE” (pol. Międzynarodowa konferencja inwestycyjna), zorganizowane wNikosii, Cypr w dniu 1 czerwca 2006r. Więcej informacji można uzyskać wnagraniu video.

Download video here